Spricka i miljöpartiet oroar inte s

NYHETER

Samarbetet mellan regeringen och miljöpartiet är inte hotat efter helgens kongress i Luleå.

- Visserligen kan man bli en aning förbryllad över alla turer, men miljöpartiet verkar inte ändra politisk inriktning, säger Lars Stjernkvist, socialdemokraternas partisekreterare.

"Förbryllande", säger Lars Stjernkvist, partisekreterare i s om turerna i miljöpartiet.

Först körde stämman över partiledningen och beslöt att partiet inte skulle sträva efter ministerposter efter nästa års val.

Sedan röstade kongress-ombuden igenom att det inte ska gå att tjäna pengar på pengar, aktier, obligationer och andra värdepapper - för att tolv timmar senare riva upp beslutet.

Chockad partiledning

Frågan om huruvida miljöpartiet ska fortsätta samarbetet med socialdemokraterna hanns inte med. Den frågan sköts upp och ska avhandlas på nästa kongress.

- Det existerar uppenbarligen ett glapp mellan partiledningen och partiets medlemmar eftersom besluten på kongressen verkar ha kommit som en chock, säger Lars Stjernkvist.

- Frågan man ställer sig är om miljöpartiet vill ägna sig åt plakatjournalistik eller påverka den kommande politiska utvecklingen. Det får framtiden utvisa.

Samarbetet ligger fast

Miljöpartiets kommentar till en eventuell spricka är:

- Det föreligger ingen risk för det. Det är en övertolkning att påstå att medlemmarna gick till storms mot partiledningen. Vårt samarbete med regeringen ligger fast, säger Lotta Nilsson Hedström, ett av miljöpartiets språkrör.

Zendry Svärdkrona