Arbetslösa blir utan utbildning

Regeringen minskar sitt stöd till Ams - tiotusentals drabbas

NYHETER

Tiotusentals arbetslösa drabbas när regeringen minskar stödet till kurser och utbildningar inom Ams.

- Vi drar nitlotten när det sparas, säger Bertil Ekendahl, ordförande i Arbetslösas parti.

Foto: JONAS BILBERG
”Ams säger emot sig själv” Bertil Ekendahl, ordförande för Arbetslösas parti, är starkt kritisk till nedskärningarna: ”Ams säger ju att den viktigaste uppgiften är att genom utbildning rusta den arbetslöse för att kunna få ett jobb.”

Regeringen skryter med att den öppna arbetslösheten är under fyra procent. Av samma skäl, den positiva utveckling som varit på arbetsmarknaden, minskas nu stödet till Arbetsmarknadsstyrelsen, Ams. Anslagen är baserade på tidigare år med högre arbetslöshet, anser regeringen.

800 miljoner sparas på kurser

Därför vill näringsminister Björn Rosengren, som är regeringens ansvarige i frågan, krympa Ams kostym med totalt 1,16 miljarder redan i år.

Drygt 800 miljoner av totalsumman ska sparas in genom att Ams köper in färre kurser av andra arrangörer och ordnar färre utbildningar för arbetslösa.

Arbetslösa tvingas stämpla

Effekterna av besparingarna väntas bli synliga för de arbetslösa efter sommaren.

Många som väntat på att börja en kurs för att stärka sina chanser att få jobb kommer i stället att tvingas stämpla.

Vilket i sin tur försämrar arbetslöshetssiffrorna.

- En effekt blir att den öppna arbetslösheten kommer att stiga, men med hur mycket vet vi inte, säger Lars Sjöström, överdirektör på Ams.

Peter Kennerfalk, socialdemokratisk kommunpolitiker i Norrköping och projektledare inom aktivitetsgarantin för långtidsarbetslösa, AGA, befarar att de arbetslösa kommer att drabbas hårt av besparingarna.

Han ser flera risker:

Att de arbetslösa får svårare att utbilda sig för att kunna få ett jobb.

Att de som i dag står utanför arbetsmarknaden, till exempel personer som lever på socialbidrag, får svårare att ta sig in på kurser och utbildningar för att kunna ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Med följden att kommunernas socialbudgetar belastas hårdare igen.

Arbetslösas parti bildades i början av 1990-talet när arbetslösheten var mycket hög i Sverige.

"Alltid arbetslösa som drabbas"

Partiets ordförande Bertil Ekendahl är emot besparingar på de arbetslösas område.

- Det är alltid de arbetslösa som drabbas när det ska sparas. Administratörerna klarar sig alltid, säger han.

- Skär man ner på utbildning går Ams emot sig själv. Ams säger ju att den viktigaste uppgiften, särskilt inom AGA:n, är att genom utbildning rusta den arbetslöse för att kunna få ett jobb.

- Utbildning är alltid positivt. Det stärker den enskildes chanser.

I dag finns 120 000

arbetslösa inom något av Ams program.

Av dessa ryms cirka 30 000 personer inom den hårt kritiserade AGA:n.

Anette Holmqvist