Breda höfter kan ge dig längre liv

Svensk rapport: Kurvorna tycks skydda mot sjukdom

NYHETER

Var glada, alla kvinnor med breda höfter.

De gör er både friskare och mer långlivade än andra kvinnor.

Foto: PER BJÖRN
FYLLIGA FLICKOR ÄR FRISKARE En färsk svensk studie visar att kvinnor med breda höfter lever längre och löper mindre risk att drabbas av diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar än medsystrar med mindre höftomfång

En ny svensk studie visar att kvinnor med breda höfter löper mindre risk att få diabetes, hjärtinfarkt och andra hjärt- och kärlsjukdomar än höftsmala kvinnor.

Forskarna har studerat sjuklighet och dödlighet hos 1 462 kvinnor i Göteborg.

De delades in i fyra undergrupper beroende på höftomfång.

Efter att ha tagit hänsyn till ålder, rökning och fetma (mätt som midjeomfång eller BMI, body mass index), upptäckte forskarna klara skillnader mellan kvinnor med breda och smala höfter.

Störst skillnad på hjärtsjukdomar

Tydligast var skillnaden när det gällde hjärtinfarkt och andra hjärt- och kärlsjukdomar. Men också för diabetes spelade höftbredden in.

- När man studerar kvinnors hälsa finns det anledning att fortsätta mäta höftomfånget, säger Laureen Lissner, en av forskarna bakom rapporten, till Göteborgs-Posten.

Höftbreda lever längre

Höftstorleken spelade stor roll också för sjukdomarnas dödlighet hos de undersökta kvinnorna.

Enligt studien lever höftbreda kvinnor längre än de höftsmala men här var skillnaden inte så stor.

Forskarna vet inte varför höftbredden tycks fungera som ett skydd mot sjukdomar och deras dödlighet. Inte heller varför smala höfter ger ett sämre skydd.

Bukfetma är inte bra

Enligt Göteborgs-Posten har flera tidigare studier visat på samband mellan bukfetma och ökad sjuklighet i diabetes och hjärt-kärlsjukdomar - både bland män och kvinnor.

Ett vanligt sätt att mäta övervikt är att ta midjemåttet. Det ger ett snabbt mått på bukfetma. Kvoten mellan midja och stuss är ett annat alternativ.

Höftomfångets betydelse har däremot inte uppmärksammats tidigare.

- För män verkar midjemåttet vara ett bra sätt att mäta. Men för kvinnor tycks det viktigare att mäta höftomfånget än midjeomfånget. Men inte heller detta kan stå för sig självt om man inte samtidigt tittar på andra indikatorer för fetma som BMI eller midjemått, säger Laureen Lissner.

Markus Lutteman