USA vill stoppa Rysslands handel med kärnavfall

1 av 2 | Foto: AP
Möts i juni USA:s president George W Bush och den ryske presidenten Vladimir Putin möts för första gången i juni. Troligen blir det ett tillfälle att diskutera kärnavfallet.
NYHETER

NEW YORK

Ryssland vill bli avstjälpningsplats för avfallet från världens kärnkraftverk.

En anläggning står snart klar i Sibirien.

Nu försöker USA stoppa planerna.

Amerikanerna fruktar att det blir ännu lättare för "skumma" nationer att komma över plutonium för kärnvapentillverkning.

För ryssarna är den nya rollen rena sedelpressen. Ryssland räknar med att kunna tjäna 21 miljarder dollar under de närmaste 20 åren på att ta hand om 20 000 ton utbränt kärnbränsle från 15 länder.

En stor upparbetningsanläggning i den sibiriska staden Krasnoyarsk väntas bli klar i höst. Lagringskapaciteten är 3 000 ton utbränt kärnbränsle.

Oro över restprodukterna

Den nya utvecklingen är både lockande och skrämmande. Många kärnkraftländer vet inte vad de ska göra av sitt radioaktiva avfall.

Samtidigt vet alla hur dålig kontroll Ryssland har på sina gamla kärnvapen som står och rostar sönder.

Rädslan är att kontrollen över det plutonium som är en restprodukt vid upparbetning blir lika usel. Att delar av det i slutändan hamnar hos mindre nogräknade nationer eller i händerna på terroristorganisationer.

USA tar till trumfkortet

USA kan delvis stoppa de ryska planerna. USA har vetorätt över vad som händer med det utbrända kärnbränslet i alla amerikanskbyggda kärnkraftverk, exempelvis i Taiwan och Japan. Nu tänker USA använda den trumfen i förhandlingar för att få ryssarna att avsluta sitt kärnkraftssamarbete med Iran. USA fruktar att Irans verkliga intentioner är att skaffa kärnvapen.

Frågan kommer med största sannolikhet upp när president George W Bush för första gången träffar sin ryske motpart Vladimir Putin i Slovenien i mitten av juni.

Wolfgang Hansson