Vi cyklar för fort

5 000 svenska cyklister skadas svårt varje år

1 av 8 | Foto: Peter Knopp
LIKA VANLIGT SOM BILOLYCKOR Cirka 5 000 cyklister skadas svårt varje år, de flesta i singelolyckor. Aftonbladet och NTF har mätt deras hastighet. "30 km/tim är lika med åtta meter i sekunden. På den sträckan hinner mycket hända", säger Per-Åke Tjärnberg på NTF. Att använda cykelhjälm är ett av de bästa sätten att minska olycksrisken.
NYHETER

Varje år skadas 5 000 cyklister svårt. För sjukvården är de det enskilt största trafikproblemet.

Det är bristen på cykelhjälm och de höga hastigheterna som orsakar de svåraste olyckorna.

Aftonbladet har mätt Stockholms- cyklisternas hastighet med laserpistol. Många kör fortare än de klarar av.

Myten om att cyklisterna bryter mot alla trafikregler ligger tyvärr alldeles för nära sanningen. När Aftonbladet och NTF gör sin granskning är laglösheten mer regel än undantag.

- Även människor som vanligtvis följer trafikreglerna blir som förbytta när de sätter sig på en cykel. Och det värsta är att barnen tar efter sina föräldrar, säger Hans Norbeck, chef för NTF Stockholm.

För sjukvården är svåra cykelolyckor lika vanliga som bilolyckor, olyckor med motorcyklar och mopeder samt påkörda fotgängare tillsammans visar en undersökning från Umeå.

Dagens hastighetsrekord - cykelbudets 44 km/tim

Två av de viktigaste faktorerna är hastighet och förekomsten av cykelhjälm. De hastigheter vi mäter ligger oftast runt 30 km/tim. Rekordet för dagen är ett cykelbud som blåser förbi i 44 knyck.

På Götgatan ner mot Hornsgatan på Södermalm kommer cyklisterna i brant nedförsbacke. Cykelbanan går i riktning mot trafiken och den underdimensionerade trottoaren gör att fotgängare ständigt kliver rakt ut i gatan.

- Trettio kilometer är detsamma som åtta meter i sekunden. Här har cyklisterna inte en chans om en fotgängare vinglar till, säger Per-Åke Tjärnberg som jobbar med cykelsäkerhet på NTF.

Av de 5 000 cyklister som årligen blir allvarligt skadade har 80 procent cyklat omkull på egen hand, tio procent har krockat med en annan cyklist och tio procent har krockat med en bil.

Det största hotet mot cyklisterna är de själva

Sett på det viset utgör cyklisterna det största hotet mot sig själva:

- Vi försökte höja säkerheten genom att sänka bilarnas hastighet. Men det ledde bara till att cyklisterna blev mera våghalsiga, säger Mohsen Towilat, teknisk doktor i trafiksäkerhet vid Lunds universitet.

Mellan 1988 och 1998 skadades 47 396 cyklister så svårt att de blev inlagda på sjukhus. Av dessa drabbas 20 346 av hjärnskakning med medvetslöshet eller skallfraktur. Detta orsakar ofta mycket svåra problem.

- Många får sömnproblem, svårt att koncentrera sig, sämre sprittolerans och problem att klara av jobb eller studier. I ungefär vart tionde fall går symptomen aldrig över, säger kirurgiprofessor Ulf Björnstig på sjukhuset i Umeå.

Enligt honom skulle två tredjedelar av alla skallskadade cyklister klarat sig om de hade använt cykelhjälm.

Olle Castelius