Högakustenbron vittrar sönder efter bara 3,5 år

NYHETER

Tre och ett halvt år efter invigningen har miljardprojektet Högakustenbron i Ångermanland börjat vittra sönder.

Bron har drabbats av inläckande vatten i huvudkablarna som bär upp bron samt sprickor där kablarna är fästa.

Vägverket har nu börjat en utredning för att se om brokonsortiet Scandinavian Bridge Joint Venture, med Skanska i spetsen, ska hållas ansvarigt, skriver Tidningen Ångermanland.

- Det är inte bra med inläckaget. På sikt kan det börja korrodera. Därför utreder vi, säger Knut Svedjetun, teknikansvarig för broarna inom Vägverket region mitt.

Någon akut risk för bron föreligger inte, menar han. Trafikanterna kan lugnt fortsätta att köra över den.

Däremot står stora pengar på spel.

Garantin på Högakustenbron löper ut efter fem år, alltså i december månad 2002.

Aftonbladet (Aftonbladet)