”Utslagningen kostar 80 miljarder årligen”

NYHETER

Minst hälften av dagens långtidssjukskrivningar beror på dåliga villkor i arbetslivet och arbetsmiljön.

Utbrändhet, stress och depressioner kostar årligen samhället 80 miljarder kronor.

I dag presenterar biträdande näringsminister Mona Sahlin ett batteri med åtgärder mot den ökade stressen i arbetslivet.

Mona Sahlin tvekar inte en sekund då hon pekar ut den största boven bakom utslagningen och stressen i arbetslivet. Minst 50 procent av långtidssjukskrivningarna är direkt kopplade till arbetsmiljön. Av denna del svarar den skadliga stressen för minst 35 procent, menar Sahlin. Sjukskrivningar för utbrändhet, stress och depressioner är i dag vanligare än för rygg- och muskelvärk.

”Dessa nya tidens arbetsmiljöproblem är stora inom människorelaterade yrken som vård, skola, omsorg och polis”, skriver Mona Sahlin i dag på DN Debatt.

Samtidigt pekar hon på att stress, utbrändhet och depressioner har blivit en fråga för nationalekonomerna.

”Totalt kostar utslagningen samhället 80 miljarder kronor årligen”, skriver hon.

Presenterar åtgärder

Senare i dag presenterar hon larmrapporten i sin helhet. Samtidigt lägger hon fram en rad åtgärder i kampen mot den dåliga arbetsmiljön, i kampen mot utslagningen.

Berörda myndigheter ska kunna ingripa mot arbetsplatser med många sjukskrivningar och sätta in de åtgärder mot stress, hets och ohälsa som krävs.

Tillsynsarbetet ska förstärkas. Detta gäller i första hand Arbetsmiljöverkets verksamhet.

Regionala kompetens centra ska inrättas, med resurser att arbeta med arbetslivsutveckling och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Skyddsombud ska finnas, både lokalt och regional. Staten ska ska ge dessa skyddsombud större möjlighet att arbeta effektivt.

Företagshälsovården ska rustas upp, både vad gäller resurser och kompetens.

Arbetsrättslagar och jämställdhetslagar ska ses över så att arbetstagarna får bättre möjlighet att förena arbetsliv och familjeliv.

Företagen ska tydliggöra satsningar och status på områdena arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Särskilda insatser ska sättas in för småföretag.

Spetskompetensen inom forskningen på stressområdet behöver utökas.

Spridningen av information om stressproblemet måste bli bättre.

En utredning om ekonomiska styrmedel för att komma åt arbetsmiljöproblemen ska tillsättas.

”Sjukskrivningar för utbrändhet, stress och depressioner har blivit vanligare än för rygg- och muskelvärk”, skriver Mona Sahlin på DN Debatt.

”Jag vill betona att arbetsmiljöproblemens utseende och omfattning ser väldigt olika ut. Åtgärder som passar för ett företag passar kanske inte alls för ett annat och därför behövs åtgärder med fantasi och bredd”, menar Mona Sahlin.

Claes Thunblad