Tekniskt fel på skenande robot

Missilmodell får skjutförbud

NYHETER

Roboten som igår skenade och kunde ha skadat 28 barn på ett kollo i Stockholms skärgård kan ha haft ett tekniskt fel.

- Roboten har två drivmotorer. Startmotorn och huvudmotorn. De ska starta samtidigt vid startögonblicket, men det verkar som att bara startmotorn startat. Först när roboten hamnat i vattnet verkar huvudmotorn ha startat. Vi hade då absolut ingen kontroll över den, säger Ulf Eriksson, major vid Vaxholms Amfibieregemente till TT.

Roboten sköts iväg under en övning med värnpliktiga vid regementet. Riktningen var till en början den som avsetts. Men roboten gick snabbt ner i vattnet. Där ändrades riktningen och den steg upp över ytan och försvann.

Ingen kom till skada

Roboten sköts iväg vid 14-tiden och hittades först fyra timmar senare. Den hade landat vid Samnäsfjärden, nära barnkolonin på Barnens ö, på södra Väddö. Ingen kom till skada.

På förmiddagen förstördes stridsdelen i roboten. Resten ska nu skickas till Karlskoga för att undersökas av Försvarets materielverk (FMV).

- Även vi kommer att göra en utredning, så vi får fram alla fakta om exakt vilka handhavanden som gjorts vid varje kommando och på varje plats, säger Ulf Eriksson.

Skjutförbud med aktuell robottyp

Medan FMV:s utredning pågår råder skjutförbud för den aktuella luftvärnsroboten.

- Det kan komma att krävas modifieringar av roboten, vi får kanske ändra vissa rutiner. Men vad det blir för åtgärder kan jag inte svara på nu. Men vi måste vidta åtgärder så att risken för att det här kan hända igen elimineras. Vi är väldigt glada att ingen kom till skada, säger Eriksson.

Daniel Kjellberg/TT