Staten kan sälja ut Telia

NYHETER

Staten kommer att få möjlighet att sälja ut Telia.

Beslutet gick igenom i näringsutskottet på torsdagen och det formella beslutet kommer att fattas den 13 juni.

- Det är väl förankrat och det skulle vara oerhört uppseendeväckande om det inte blir ett formellt ja i frågan, säger näringsutskottets ordförande Per Westerberg (m) till aftonbladet.se.

I tisdags fattade näringsutskottet ett preliminärt beslut om att ge regeringen möjlighet att sälja ut Telia. Och på torsdagen justerades beslutet.

Bara vänsterpartiet reserverade sig och allt talar nu för att att beslutet formellt klubbas igenom den 13 juni.

- Frågan är väl förankrad i riksdagsgrupperna och det ska till en mindre revolution om det inte blir ett ja i frågan, säger Per Westerberg.

Beslutet innebär att regeringen själv kan minska statens ägande i Telia till noll, utan att få igenom beslutet i riksdagen.

- De ska snabbt kunna anpassa ägandet till vad man anser vara bäst från kommersiella intressen, för bolaget och dess anställda. Är det kommersiella läget bra ska det inte finnas några hinder för regeringen att sälja ut aktierna, säger utskottets ordförande Per Westerberg.

Staten måste äga minst 51 procent

I dag äger svenska staten drygt 70 procent av aktierna i Telia. Enligt det senaste riksdagsbeslutet från förra året får det statliga ägandet aldrig understiga 51 procent.

Men nu kommer det att ändras.

Det är regeringen som bett näringsutskottet att underlätta snabba förändringar i ägandet av Telia.

Den största orsaken till beslutet är den senaste tidens turbulens som råder på telekom- och IT- marknaden.

Andreas Alfredsson