Studenter struntar i facket

NYHETER

Facket är tråkigt, omodernt, har ett otydligt budskap och känns inte ”rätt”.

Domen kommer från 2 500 av landets studenter i en färsk undersökning som presenteras för landets fackförbund under nästa vecka.

- Studenterna anser att de klarar sig själv i diskussioner om exempelvis lön och arbetstider, säger Anna Wallsten, studentansvarig på företaget Freefund som ligger bakom undersökningen.

Den hittills opublicerade undersökningen som aftonbladet.se tagit del av är en väckarklocka till fackförbunden och målar ut fackets framtid som mycket osäker.

- Jag håller med om att facket inte framstår som så himla kul. Vi måste ändra vårt sätt att arbeta och vår stil, säger TCO:s ordförande Sture Nordh.

- Den fackliga idén håller fortfarande men vi måste lära oss att nå den yngre generationen.

I undersökningen, som bär namnet ”Studenters attityder till framtiden för arbetsmarknaden och facket”, deltar 2 500 studenter, framtidens löntagare.

Sju av tio tror att facket inte kommer att betyda något, eller mycket lite, för den egna utvecklingen i arbetslivet de närmaste 10 åren

Hela 52 procent av studenterna säger att de inte vill ha hjälp eller stöd av facket i en konfliktsituation med arbetsgivaren. 82 procent vill reglera sin arbetstid själv tillsammans med sin arbetsgivare.

- I den så kallade nya ekonomin har det länge funnits en föreställning om individualitet och personlig frihet. Men nu när det börjar gå dåligt för de branscherna är det betydligt fler som organiserar sig kollektivt, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.

När det gäller en av fackets käpphästar, lagen om anställningsskydd, LAS, får de endast stöd av 28 procent av studenterna, som anser att LAS-principen ”sist in, först ut” ska gälla vid uppsägningar. Den stora majoriteten 52 procent anser att personer med ”sämst” kompetens ska gå först.

Okunnighet om förbunden

När det gäller studenternas kunskap om fackförbunden ser det minst lika illa ut.

Sju av tio har ingen aning om skillnaden mellan SACO och TCO, lika många säger att de inte känner till skillnaden mellan en centralorganisation och ett fackförbund.

Fackförbundens försök och kampanjer för att locka studenterna till fackligt medlemskap är dock inte helt bortkastade. Nära åtta av tio studenter tror trots att de kommer att tillhöra ett fackförbund när de börjar att jobba.

- Ska man försöka sammanfatta undersökningen så kan man säga att fackförbundens stora kris är en informationskris. Studenterna vill vara med i facket, men väldigt få förstår egentligen varför, säger Anna Wallsten.

Sture Nordh håller med om den kritiken. Därför har TCO tagit beslut om att ändra framtoning och medvetet arbeta mot målgrupperna under 35 år.

- Vi måste vara synliga för dem som utbildar sig och bland de som är nya i arbetslivet, säger han.

Litet behov av tjänsterna

Enligt undersökningen präglas viljan att bli medlem till största del av arv, slumpen eller att man lockas till medlemskap via billiga erbjudanden.

Men behovet av att använda fackets tjänster är små.

I undersökningen som genomfördes i maj månad deltog studenter från olika studieinriktningar över hela landet. Av de som svarade var 60 procent kvinnor och 40 procent män, medelåldern var 24 år.

Claes Thunblad, Andreas Alfredsson

ARTIKELN HANDLAR OM