Skärpta regler för bussar

Rena motorer ska minska brandrisk

NYHETER

Antalet bussbränder har ökat kraftigt de senaste åren.

På två år inträffade 147 allvarliga bränder, främst i långfärdsbussar.

Nu skärps besiktningskraven på bussarna för att minska brandrisken.

De senaste åren har flera allvarliga bussbränder inträffat. Årligen rapporteras runt 80 bussbränder. Ofta är det nyare bussar som fattar eld, vilket gör att kostnaderna för försäkringsbolagen blir höga.

Under åren 1998 - 99 inträffade 147 bussbränder till en sammanlagd kostnad av drygt 24 miljoner kronor. Och enbart under förra året brann bussar till en kostnad av drygt 20 miljoner kronor.

- En hel del beror på dåligt underhåll, att man inte håller tillräckligt rent i mottorrummen, eller att man skadar värmeisoleringen när man försöker göra rent, säger Lars Carlhäll på Vägverket.

Nya bussar brinner mest

Det är främst de moderna långfärdsbussarna som drabbas av bränder. De är konstruerade för största möjliga komfort, de ska vara tysta och bekväma och har därför inbyggda och kraftigt isolerade motorrum för att dämpa bullret.

Nackdelen med den här konstruktionstypen är att motortemperaturen blir hög, ofta så hög att det kan räcka med minsta bränsle- eller oljeläckage för att brand ska uppstå.

Därför har nu Vägverket skärpt besiktningsreglerna för bussar. Bland annat kommer man i fortsättningen att underkänna bussar för även mycket små läckage av olja eller diesel i mottorrummet. De nya reglerna träder i kraft från och med den 1 december.

Fredrik Rundkvist