Fiskestopp kan ge midsommar utan sill

NYHETER

I söndags stoppades det svenska sillfisket i Nordsjön och på fredag stoppar Danmark sillfisket i Östersjön.

Nu varnar fiskhandlarna för att midsommarborden kan bli utan sill, uppger TT.

- Vi måste kvotera för att fisken ska räcka hela året, säger Daniel Samuelson, avdelningschef på Fiskeriverkets kontrollavdelning till aftonbladet.se.

Lagren på salt sill är tömda. Fiskenäringen är nu helt beroende av det danska fisket i Nordsjön för att få fram tillräckligt med sill till midsommar.

- Den färska sill vi lägger in nu, ungefär 800-1 000 kg, räcker inte ens en vecka. Till midsommarveckan behöver vi få fram mellan 1,5 och 2 ton skinndragen sill till inläggning, säger fiskhandlaren Sven-Göran Buhre i Simrishamn i Skåne till TT.

Orsaken till sillbristen är de kvoter som begränsar fisket.

Hushålla med kvoten

Sverige har redan nu stoppat sillfisket med trål och snörpvad i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Fisket får inte återupptas förrän den 12 augusti.

- Stoppet kom ett par veckor tidigare än normalt, vilket beror på att en så stor del kvoten är uppfiskad. Vi måste hushålla, säger Daniel Samuelson.

- Om vi skulle fortsätta fiska nu skulle det bli väldigt ont om sill till hösten.

Sverige får fortfarande fiska vidare i Östersjön. Men alla båtar som är över 24 meter långa får bara använda trål med minst 32 millimeters maskor och fiske är endast tillåtet måndag till torsdag.

Från och med fredag ska även Danmark spara på sin fiskekvot. Därför stoppas sillfisket i Östersjön.

Fiskekvoterna bestäms utifrån vetenskaplig rådgivning. För varje havsområde och del av hav bestäms den totala tillåtna fångstmängden. De fångstmängderna fördelas sedan på berörda länder.

TT, Andreas Alfredsson