Schyman vill inte ha lördagsöppet

”Försöks- verksamheten ska förlängas”

NYHETER

Gudrun Schyman vill inte ha lördagsöppet på systemet.

– Det finns inget som tyder på att sambandet mellan ett ökat bruk av alkohol och ett ökat missbruk minskat, därför vill vi att försöksverksamheten ska förlängas, säger Gudrun Schyman till Aftonbladets nätupplaga.

Foto: BJÖRN LINDAHL
Gudrun Schyman invigde en nykterhetsanstalt i Skåne på fredagen, samma dag som riksdagen beslutade att Systemet ska ha lördagsöppet.

Försöksverksamheten med lördagsöppet är inte tillräckligt för att fatta ett generellt beslut, tycker Gudrun Schyman. Vänsterpartiet reserverar sig i dag i frågan och hennes personliga uppfattning går i linje med partiets.

"Klokt med restriktivitet"

– Bakgrunden till det är att vi tycker att det är klokt att ha en restriktiv alkoholpolitik, säger hon.

Därför vill hon förlänga försöksverksamheten.

- Det skulle ge ett mycket större och säkrare underlag för att se i vilken mån det här påverkar konsumtionen och misshandel och våld i samhället, våld mot kvinnor och så vidare, det är det som är en av anledningarna till att vi en gång ändrade det här, säger hon.

Vill behålla Systemet

Hon betonar att vänsterpartiet trots sin reservation inte alls vill lägga ned eller sälja ut systembolaget.

– Till skillnad från de som vill släppa allt fritt och sälja i affärerna så vill vi behålla systembolaget. Ett argument för att behålla försäljningsmonopolet är att erbjuda en god och bra service, och det har ju systembolaget lyckats med, menar hon.

Försöksverksamheten har pågått under ett år i Västerbotten, Norrbotten, Jämtland, Västernorrland, Stockholm och Skåne.

Försöken har inte fallit väl ut. På de orter där öppettiderna utökades har alkoholkonsumtionen ökat med tre procent.

- Utvärderingarna visar ingenting om de sociala konsekvenserna men vi tycker att en längre försöksverksamhet skulle kunna visa det, och det håller forskare med om, säger Gudrun Schyman.

Invigde nykterhetsanstalt

Gudrun Schyman som själv haft alkoholproblem vill inte säga något om sin alkoholism men förklarar att hon stödjer partiets uppfattning.

Under fredagen invigde hon den nya nykterhetsanstalten i Blentarp i Skåne.

Är det inte viktigt att Systembolaget kan erbjuda en god service till alla?

– Det är ett rimligt beslut att öka servicen med hjälp av ökade öppettider men för att fatta ett klokt beslut är det viktigt att man har en bra utvärdering förts och främst, säger hon.

Annika Sohlander