Staten - en gigantisk kapitalist

- men varför talas det så tyst om företagen?

NYHETER

Staten är en jättekapitalist.

De statliga företagen har sex gånger så många anställda som Ericsson i Sverige.

Varför diskuterar ingen det?

Riksdagen har gett regeringen med Björn Rosengren i spetsen rätt att sälja resten av Telia. Statens andel av företaget är för närvarande 70 procent.

Varför regeringen vill ha en fullmakt in blanco är oklart. Höljt i dunkel är också bakgrunden till socialdemokraternas och miljöpartiets helomvändning. Så sent som för två månader sedan röstade de blankt nej till att minska den statliga andelen av Telia till mindre än hälften.

Så är det varje gång de statliga företagen diskuteras. Då åker munkavlen på. Trots att staten är en av Sveriges absolut största företagsägare.

Staten äger 32 företag med en omsättning på 310 miljarder kronor. Ericsson sålde förra året för 273 miljarder.

De statliga företagen sysselsätter 229 000 personer. Ericsson har 40 000 anställda i Sverige.

Vad är egentligen värdefullt?

Staten är alltså en stor och viktig ägare, och de statliga företagen stora och viktiga arbetsgivare. Följaktligen bör de diskuteras. Vilken är exempelvis den bärande idén med att staten stiftar lagar med ena handen och bedriver affärsverksamhet med den andra?

Enligt regeringens ägarpolicy är det övergripande målet med att äga en massa företag att "skapa ett värde". Det får man ju hoppas. Men vad betraktas som värdefullt? Där tätnar dimman.

Ett värde anses vara samhällsintresset. I så fall borde Vin och Sprit säljas omedelbart. Det finns hundra andra sprittillverkare som kan tillverka brännvin till torra svenska strupar.

Ett annat uppges vara effektivitet. Men eftersom det finns en uppsjö av andra effektiva företag är det svårt att begripa varför de statliga företagen måste konkurrera på just effektivitetsmarknaden.

Ett tredje värde är enligt ägarpolicyn att uppnå "acceptabel avkastning på statens kapital". Här närmar vi oss pudelns kärna. Staten äger vissa företag för att tjäna pengar på dem. Varför inte säga det rakt ut?

Stora vinster på försäljning

Televerket var en statlig myndighet som blev det helstatliga aktiebolaget Telia som blev börsjätten Telia med staten som största ägare. Genom börsintroduktionen fick staten in 63 000 miljoner kronor.

Nu är Telia inbegripet i diskussioner som kan leda till ett nordiskt Super-Telia. Med den nya storaffären kammar staten in storkovan igen, åtminstone på sikt.

Men är operationer i Wallenbergklass verkligen en uppgift för staten? Frågan saknar svar men borde få ett.

Lena Mellin