Fel i dataprogram sinkar ny flygledning – igen

Tre års försening kostar Luftfartsverket 100 miljoner

NYHETER

Fel i ett dataprogram tvingar Luftfartsverket att skjuta upp starten av ett nytt flygledningssystem på Arlanda.

Hittills har projektet försenats i drygt tre år och kostat verket 100 miljoner kronor extra.

Det nya flygledningssystemet på Arlanda kommer att bli minst ett halvår försenat trots stora ansträngningar med att få i gång det till i slutet av december i år. Flygledningssystemet, som fått namnet System 2000, har kantats av problem.

1994 beställde Luftfartsverket det nya flygledningssystemet av företaget Siemens Plessey. Men det visade sig att leverantören tagit sig vatten över huvudet. En ny leverantör, Thales, fick ta över uppdraget, men inte heller det företaget har kunnat leverera i tid.

- Hittills har projektet försenats i tre och ett halvt år jämfört med ursprungsplanerna. Vi har beräknar förseningskostnaden till 100 miljoner kronor, säger Bo Redeborn, ansvarig för projektet på Luftfartsverket.

All kraft till Arlanda

För att få i gång systemet trots alla problem beslutades i slutet av förra året att all kraft skulle samlas till Arlanda. Den planerade starten av en flygledningscentral i Malmö sköts upp i ett år.

I mars väcktes en oro för att även Arlanda skulle kunna bli försenat - och med det kunde öppnandet av den tredje banan och det nya flygtornet äventyras. Det visade sig nämligen att det i datasystemet fanns fel som av säkerhetsskäl inte gick att förbise.

Därför beslutade Luftfartsverket att ta fram en reservplan, internt kallad Livbojen. Livbojen innebär att det nuvarande systemet Atcas fortsättningsvis kan användas trots den planerade ökningen av kapacitet 2002.

Inte tillräckligt stabilt

I onsdags förra veckan stod det klart att den planerad starten på Arlanda skulle gå i stöpet.

- Vi kommer inte att kunna utbilda personalen eftersom datasystemet inte är tillräckligt stabilt. Dessutom innebär felen att Luftfartsinspektionen inte kommer att godkänna systemet, säger Bo Redeborn.

I första hand har starten av det nya systemet skjutits upp till nästa sommar och under tiden är reservplanen aktiverad. En slutlig bedömning när det kan bli ett nytt startdatum görs i höst.

Om System 2000 inte är klart till nästa sommar kan det tas i bruk tidigast i december 2002. Bo Redeborn säger att den planerade starten för Malmö inte påverkas av de senaste förseningarna.

Varg Gyllander/TT