Allt fler skadas av buller på dagis

Bullret i nivå med industrin

NYHETER

Bullernivåerna på dagis ligger i nivå med industrin.

Personal som söker vård för bullerskador ökar nu dramatiskt.

- Besparingarna har fört med sig att fler barn kläms in på mindre yta. Detta ger ökade decibel, säger Hans Christian Larsen, överläkare vid audiologen på Akademiska sjukhuset i Uppsala, till aftonbladet.se.

Allt fler förskollärare och barnskötare söker nu hjälp för svåra öronsmärtor, ljudöverkänslighet, eller susningar och pip i öronen. Detta är en direkt konsekvens av de tuffa besparingarna inom barnomsorgen, rapporterar Sveriges radios Ekoredaktion.

Inne på dagis i Uppsala har ljudnivåer på upp till 90 decibel uppmätts. Detta kan jämföras med buller inom industrin. Skillnaden är att de anställda inom industrin bär öronskydd.

Kraftig ökning

Enbart Akademiska sjukhuset i Uppsala behandlar årligen upp emot ett 40-tal förskollärarare och barnskötare för bullerskador.

- Vi ser en kraftig ökning av dagispersonal och skolanställda som kommer in till oss med de här problemen. Det är dels ett stressymtom och dels en konsekvens av för höga ljudnivåer, säger överläkare Hans Christian Larsen.

Problemen med susningar i öronen, eller tinnitus, tar mycket lång tid och är mycket svårt att behandla. Därför är det extra allvarligt att dagisbullret tas på allvar, menar Larsen.

Oro för barnen

Men inte bara läkare larmar om de höga ljudnivåerna på dagis. 1995 fick landets försäkringskassor in 12 anmälningar om bullerskador från anställda inom barnomsorgen. Förra året hade antalet anmälningar stigit till 45.

Enligt Hans Christian Larsen finns det inga i Uppsala som tyder på att även barnen skulle vara drabbade av bullerskador.

Men nyligen pressenterades en studie vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg som visade att var åttonde sjuåring lider av tinnitus, susningar i öronen.

Kia Gadd Böckman som är föreståndare för tre dagis i Uppsala är orolig för att även barnen ska drabbas av bullret.

- Vi har barn som redan från det att de är små lever i den här ljudnivån, säger hon till Ekot.

Claes Thunblad

ARTIKELN HANDLAR OM