Här byggs lyxlyor mitt i stan

Ökänd trappa ska bli attraktiva lägenheter

1 av 3 | Foto: ROGER SCHEDERIN
NYHETER

Snart kan du bo i stans mest exklusiva hyreslyor vid Kungsgatan.

Om du har råd, förstås.

I morgon tas beslut om tjugo nya citylägenheter. Trots protester offras den (ö)kända kulturhistoriska trappan från Regeringsgatan.

Läget är fenomenalt mellan Hötorget och Stureplan. Just där Regeringsgatan spänner sin viadukt över Kungsgatan.

Förbindelsen mellan de bägge citygatorna går i ett inbyggt trapphus, i dag mest känt för urinstank och skräp. Liksom den långa så kallade Oxtorgsgången.

Men ändå är trapphuset unikt. De som vill bevara menar att man kan rusta och få nya bostäder utan att bygga om med hiss och rulltrappor.

Trappan ersätts med passage

Stadsbyggnadsborgarrådet Mikael Söderlund (m) sprudlar dock – som alltid – av entusiasm över att han lyckas pricka in ytterligare cityförnyelse.

– Planen innebär att den mörka och otäcka trappan ersätts av en ljus och fin passage. Här får vi hyreslägenheter eftersom det är ombyggda kontor och inget helt nytt hus.

Stadsmuseet protesterar mot ”en kraftig förvanskning” av trappbyggnaden. Även fasaderna mot Kungsgatan bör vara intakta. I övrigt har museet ingen erinran.

Planen, som i morgon ska klubbas i stadsbyggnadsnämnden, innebär att en del av husen får nya kontor samtidigt som befintliga kontorsytor byggs om till bostäder. Entrén ordnas från Oxtorgsgatan, Kungsgatans södra lilla parallellgata.

Vill bevara exteriören

Sprängningarna för Kungsgatan började 1905 och gatan öppnades för trafik den 24 november 1911. Lika gammalt är det i dag så sorgligt förslummade trapphuset. Nu känt för att man springer snabbt och håller andan...

Stadsbyggarna vill klara sitt trapplopp med att bevara exteriören, men ändra innehållet.

Båda fastigheterna (Stuten 12 och 15) är ”kulturhistoriskt särskilt värdefulla” och får inte rivas eller förvanskas.

Bostäderna blir givetvis ytterst attraktiva. Men en varning kommer ändå just i dag, när ny prisstatistik bekräftar att bostadsrätterna i innerstan är på nedgång. Och att även rika kan tveka när hyran blir 15 000–20 000 kr/

mån.

1 300 bostäder i Stockholms city

Lennart Arnstad