Svenskarna vill inte lära sig språk

NYHETER

STOCKHOLM

Allt färre svenskar lär sig främmande språk. Minskningen är dramatisk och märks på gymnasiet, på högskolan och i studiecirklar.

Ny statistik visar på ett kraftigt sjunkande intresse för språkstudier, oavsett ålder och nivå på studierna, skriver Svenska Dagbladet.

Antalet svenskar som läser tyska i studiecirklar har minskat med 75 procent på tio år. För engelska och franska är minskningen 50 procent.

På gymnasiet har antalet elever som läser tyska som andra språk vid sidan om engelska minskat med 15 procent sedan 1997. Ett skäl till mindre språkstudier på gymnasiet tros vara att jakten på poäng får eleverna att hellre välja ett ämne som är mindre krävande att få ett bra betyg i.

På högskolorna minskar också intresset för främmande språk. Särskilt drabbade är institutionerna för tyska, franska, ryska, kinesiska och arabiska.

Intresset för att läsa engelska har ökat något på gymnasier och högskolor, men inte på långt när i en utsträckning som förklarar tillbakagången för andra språk.

TT