Studie: Mobiltelefoner ökar cancerrisk

NYHETER

Den som pratar i mobiltelefonen i bil utsätts för dubbelt så mycket strålning som de som står utanför bilen. Barn är en annan högriskgrupp.

Det visar nya, internationella forskarrön som nu presenteras vid en forskarkonferens i London.

- Vår tid kommer att betraktas som ett medicinskt experiment, där vi utsätts för teknologi vi inte vet något om, säger den svenske professorn Lennart Hardell till aftonbladet.se.

Vid den pågående forskarkonferensen i London presenteras en rad samstämmiga forskarrapporter som pekar ut de största riskgrupperna: barn och de som använder mobiltelefon i bilen.

- Bilskalet minskar mikrovågornas effekt och då måste uteffekten öka i telefonen. Pratar man i mobiltelefon i bilen får man därför en ökad exponering, jämfört med utanför bil.

Enligt Lennart Hardell fördubblas mobilstrålningen då man ringer inne i en bil.

- Om man använder en mobiltelefon i bil ska man alltid ha en yttre antenn som är kopplad till mobiltelefonen. Alla andra avråder jag bestämt från att använda mobiltelefon när de befinner sig i bilen, säger Lennart Hardell.

De täta larmrapporterna från forskarkongressen i London och Hardells egen forskning ifrågasätter användandet av den moderna tekniken i stort.

- Om hundra år kommer forskarna att betrakta oss som ett medicinskt experiment, där vi utsätts för en teknologi som vi inte vet någonting om, säger Lennart Hardell.

Barnen en stor riskgrupp

Den andra stora riskgruppen då det gäller mobiltelefonanvändning är barnen.

De flesta forskare anser det i dag bevisat att en större del av barns hjärnor exponeras av den farliga strålningen, jämfört med vuxna. Dessutom är barns nervsystem inte fullt utvecklat, vilket även det ökar riskerna. Barn har också en lång förväntad levnadstid, vilket innebär att de utsätts för den skadliga strålningen under en längre period. Riskerna som forskarna talar om är framför allt cancer och olika nervsjukdomar.

- Ju längre ned i åldrarna man rör sig, desto större är riskerna. Föräldrar bör vara väldigt försiktiga då det gäller deras barns mobiltelefonanvändande.

Professor Lennart Hardell och hans forskarteam från regionsjukhuset i Örebro presenterade redan i går nya forskarrön som väckte stor uppmärksamhet vid forskarkonferensen i London.

Deras gedigna forskning slår fast sambandet mellan hjärntumörer och mobiltelefoner. Risken ökar med antalet timmar man pratar och antalet år man har använt mobiltelefonen. Studien omfattar drygt 1 600 personer från hela landet som fått diagnosen hjärntumör från år 1997 till 2000.

Resultatet talar för sig själv:

De som använder analoga NMT mobiltelefoner löper i genomsnitt två och en halv gånger högre risk att drabbas av en hjärntumör i tinninggloben.

Ju mer man utsätter sig för mobilstrålningen desto större är risken att drabbas. De som har använt analoga mobiltelefoner i mer än tio år löper nära tre och en halv gånger så hög risk för att få en tumör på hörselnerven som andra.

Forskningen gällde i första hand de analoga NMT-telefonerna. Men Lennart Hardell varnar också för dagens moderna GSM-telefoner och strålningen från de trådlösa hem- och kontorsapparaterna. Även här finns tydliga tecken på att hälsoriskerna ökar betydligt, ju flitigare man nyttjar den mobila tekniken, menar Hardell.

- Vi ser tydliga tendenser och har starka misstankar om att det är så. Men forskningen har inte riktigt kommit i kapp mobiltelefonutvecklingen, säger Hardell till aftonbladet.se.

Claes Thunblad

ARTIKELN HANDLAR OM