Få väntas rösta i brittiskt val

”Väljarna är inte lika engagerade som förr”

NYHETER

I dag går Storbritannien till val. Sent i kväll svensk tid kommer Tony Blair med största sannolikhet bli omvald som premiärminister.

Men valdeltagandet väntas bli rekordlågt.

- Det finns en långsiktig trend i de flesta västerländska demokratier att valdeltagandet går ner, säger Sören Holmberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Storbritannien har - precis som Sverige - haft en tradition av mycket högt valdeltagande. På 50-talet hade Storbritannien ett valdeltagande på cirka 85 procent. I Sverige var valdeltagandet nära 90 procent så sent som på 70-talet.

Men trenden är tydlig. Valdeltagandet går stadigt ner.

- Det har framför allt att göra med att väljarna inte är lika engagerade och ser inte längre lika stora skillnader mellan partierna som förr i tiden. Då blir det inte lika motiverande att gå ut och rösta, menar Sören Holmberg.

- Dessutom är det en konkurrens om tid, vi har så mycket annat att göra i dag. Dubbelarbete, långa pendlingar, och mycket annat man kan göra med sitt liv.

Sören Holmberg ser pessimistiskt på den framtida utvecklingen. Att vända den nedåtgående trenden kommer att bli mycket svårt.

- Jag tror faktiskt att vi får vara glada om vi lyckas försvara de nivåer vi har nu.

”Ökar klyftorna”

På vilket sätt kan ett lågt valdeltagande skada demokratin?

- När valdeltagandet sjunker så är minskningen störst bland låginkomsttagare och lågutbildade. Det betyder att deras åsikter blir sämre representerade, vilket i sin tur för med sig att klyftorna i samhället ökar.

Hur kan man bryta den nedåtgående trenden?

- Jag är tyvärr pessimistisk. Jag tror inte att vi någonsin kommer tillbaka till det höga valdeltagande vi hade på exempelvis 70-talet.

- Men det finns trots allt exempel på engagerande folkomröstningar som har dragit upp valdeltagandet.

Andreas Alfredsson

ARTIKELN HANDLAR OM