Persson kan pusta ut – labours seger för även Sverige närmare euron

NYHETER

Tony Blairs segerval betyder inte bara att Storbritannien tar ytterligare ett kliv mot den nya EU-valutan euro.

Den innebär att Sverige gör exakt samma sak.

Ett val i Storbritannien är inte bara en angelägenhet för 44,5 miljoner registrerade väljare. Det är en stor politisk händelse som följs i detalj i samtliga huvudstäder i EU.

En svag majoritet eller ett regeringsskifte påverkar nämligen inte bara det egna landet. Det får effekt i hela unionen.

Labours betryggande seger i det brittiska valet innebär alltså att Göran Persson, Gerhard Schröder och andra regeringschefer kan pusta ut. De planer som Tony Blair sjösatt kommer att fullföljas.

Den absolut mest intressanta frågan för omvärlden rör EU:s gemensamma valuta euro. På nyårsdagen byter hela kontinenten sedlar och mynt, det största integrationsprojektet i den ekonomiska historien går mot sin fullbordan.

Men i likhet med Sverige och Danmark har Storbritannien ställt sig vid sidan av EU:s viktigaste projekt. Det vill Tony Blair ändra på. Valsegern ger honom fem år att fixa det på.

Redan för fyra år sedan ställde labourregeringen fem testfrågor. När svaren är obetingade ja folkomröstar britterna om pundet ska skrotas till förmån för euro.

Nationell stolthet

Frågorna är dock mycket elastiskt utformade. Det är snarare opinionsläget än hårdfakta som kommer att avgöra när svaren är ja.

Blair har antytt att folkomröstningen kommer att genomföras två år efter parlamentsvalet. Redan nu står det klart att den nationella stoltheten blir en bärande beståndsdel i kampanjen. Britter vill inte vara med i organisationer som de inte är med och styr. Och med elva gamla och tolv nya euroländer kommer de som står utanför definitivt att ses över axeln.

Dags för ny kampanj

Det mesta talar alltså för att Tony Blair inom kort påbörjar nästa kampanj. Den som ska övertyga engelsmännen att tiden är mogen att byta det urstarka pundet mot den vacklande euron.

Det enda som kan rubba planerna är det låga valdeltagandet, 63 procent enligt nattens prognoser. Bara 28 procent av de röstberättigade lade sin röst på labour.

Ett så lågt stöd ger ingen premiärminister råg i ryggen.

Trots det gläds de övriga regeringarna i EU åt Blairs seger Det glädjer också den europeiska centralbanken i Frankfurt. Storbritannien är en av EU:s stora och tongivande medlemmar. Om pundet dockar in i euroområdet ökar det i både styrka och stabilitet.

För Göran Persson är Blairs valseger mer än välkommen. Socialdemokraterna vill byta kronan mot euron.

Men precis som i Storbritannien måste vissa villkor vara uppfyllda. Regeringen hoppas på draghjälp av ett ja i Storbritannien. Annars blir Sverige och Danmark de enda EU-länderna med annan valuta än euro.

Ja eller nej från Irland?

I går genomfördes ytterligare ett val som påverkar EU. Irland folkomröstade om det nya traktatet, Nicefördraget. Valsedlarna räknas först i dag.

Blir det nej kommer toppmötet i Göteborg nästa vecka handla om helt andra saker än Göran Persson tänkt. Nämligen om EU:s bristande folkliga förankring.