Lågt valdeltagande i irländsk folkomröstning

NYHETER

DUBLIN

Valdeltagandet i den irländska folkomröstningen om EU:s utvidgning uppskattades av irländska medier till 30 procent, en av de lägsta siffrorna någonsin i landet. Detta tolkades som illavarslande för anhängarna till Nicefördraget, som innebär att EU ska utökas med tolv nya länder, främst östeuropeiska.

Rösträkningen inleddes klockan 10.00 svensk tid och resultatet väntades senare på fredag eftermiddag, rapporterade den statliga radion.

Regeringen och de båda viktigaste oppositionspartierna stödjer EU-utvidgningen. Premiärminister Bertie Ahern var hoppfull men inte säker på utgången av folkomröstningen.

Det dåliga valdeltagandet ingöt hopp hos motståndarna, allt från republikaner och pacifister till miljöpartiet och EU-skeptiker. De menar att Nicefördraget skulle minska Irlands inflytande inom EU och tvinga Irland, som har vunnit mycket på EU-bidragen, att betala ut stöd till nya medlemmar.

Roger Cole, ordförande i Freds- och neutralitetsförbundet, såg de låga siffrorna som kritik mot regeringen.

- Jag vill inte uttala mig om utgången. Men jag har hört så många väljare oroas över att fördraget kan upphäva Irlands neutralitet på grund av ett deltagande i EU:s insatsstyrkor, att jag inte skulle bli förvånad om fördraget röstas ned, sade Cole.

Irland är det enda EU-land som genomför en folkomröstning om Nicefördraget, ett krav enligt landets grundlag. Närmare 2,9 miljoner irländare var röstberättigade.

Landet premiärminister Bertie Ahern varnade i torsdags för att ett misslyckande med att ratificera Nicefördraget allvarligt skulle komplicera och försena utvidgningsprocessen.

Ett irländskt nej riskerar att stoppa hela utvidgningen eftersom alla EU-länder måste godkänna fördraget innan det kan träda i kraft. Parlamenten i övriga EU-länder väntas godkänna utvidgningen.

TT-Reuters