Svenska aktivister tror på ickevåld

”Vi tänker ta oss in till toppmötet”

NYHETER

GÖTEBORG. Utan att använda våld ska de försöka ta sig in till toppmötet för att göra sina röster hörda.

- Det behövs civil olydnad för att visa alla hur odemokratiskt och slutet EU är.

Oskar Ekstrand, Elisabet Ahlin, Sara Olivegård och Tomas Nilsson i Göteborgs ickevåldsnätverk anser att EU är odemokratiskt. - Därför måste vi gräsrötter protestera, säger de. Med civil olydnad - inte våld.

Elisabet Ahlin, 35, Sara Olivegård, 22, Oskar Ekstrand, 21, och Tomas Nilsson, 28, tillhör alla Göteborgs ickevåldsnätverk som bildats inför EU-toppmötet.

- EU är odemokratiskt och tar inte hänsyn till den breda allmänhetens intressen och därför måste vi gräsrötter protestera, säger de.

- Alla beslut tas längre och längre bort från vanligt folk.

"Ickevåld innebär inte att vara passiv"

Göteborgs ickevåldsnätverk tror att passivt motstånd är rätt metod för att protestera mot EU. De kommer att motarbeta våldsamheter och gripa in om några andra aktivister blir våldsamma.

- Att använda våld mot polisen slår alltid tillbaka mot demonstranterna genom att det legitimerar polisvåld, säger de.

- Som demonstrant har man ansvar för att inga människor skadas. Ickevåld innebär inte att vara passiv utan att tvärt om aktivt ingripa när våld förekommer.

Gruppen har en dialog med polisen där man tydligt berättat om sina planer.

50 personer ska klättra över staketen

På fredag förmiddag kommer ett 50-tal aktivister från gruppen att försöka ta sig in till toppmötet genom att klättra över staketen. Där inne vill de läsa upp ett uttalande

Hindras de av polis kommer de att använda passivt våld. Det vill säga lägga sig ner och låta polisen bära bort dem.

Hjälper det att demonstrera?

- Ja, genom vår aktion visar vi hur slutet och odemokratiskt EU är. Makthavarna sitter där inne och fattar alla beslut långt ovanför folkets huvud.

- Vår aktion innebär visserligen civil olydnad. Men det är nödvändigt för att upprätthålla demokratin.

Thomas Gustafsson, Oisín Cantwell, Urban Andersson (foto)