Stort uppbåd väntar på McVeighs avrättning

1 av 2
NYHETER

Inne i det federala fängelset i Terre Haute, Indiana, väntar den så kallade Oklahoma-bombaren Timothy McVeigh, 33, på sin avrättning.

Utanför fängelsets taggtrådsbeklädda murar håller en mindre by på att växa upp.

Tält reses och husvagnar parkeras. Överallt trängs nyfikna turister med journalister och demonstranter.

Timothy McVeighs avrättning är den första federala avrättningen sedan 1963. Avrättningen är föraktad av många, efterlängtad av somliga och diskuterad av de flesta.

Och den har dragit en stor skara människor till den lilla staden Terre Haute i Indiana.

Stort intresse från massmedia

Bland annat räknar myndigheterna med att cirka 1 700 journalister från hela världen finnas på plats utanför fängelsemurarna.

Inne på fängelset gör personalen allt för att bibehålla den vardagliga lunken och hålla känslorna nere.

- Vi vill försäkra oss om att institutionen fungerar så normalt som möjligt, säger fängelsets talesman Dan Dunne till AP.

För att lätta upp stämningen bland fångarna ska de bland annat få titta på finalen i basketligan NBA kvällen före avrättningen.

Samtidigt förbereder sig nu Timothy McVeigh för måndagen.

”Förbereder sig mentalt”

- Han försöker så gott det går att förbereda sig mentalt för vad det är han ska gå igenom. Och han skriver en massa brev till människor han haft kontakt med genom åren, säger hans ena advokat Richard Burr till CNN.

Tidigt på måndagsmorgonen kommer cirka 300 överlevande från bombdådet att transporteras till en byggnad nära fängelset. Där ska de via tv få bevittna hur McVeigh injiceras med gift.

Dessutom ska tio överlevande, som valts ut genom lotteri, få bevittna avrättningen på plats vid själva avrättningskammaren.

Skolor och myndighetskontor kommer att hållas stängda under måndagen.

Förutom de 124 poliser som arbetar i staden har ytterligare 100 kallats in för att hålla ordningen utanför fängelset under kontroll.

Oklahoma-bombaren Timothy McVeighs sista dygn

Andreas Alfredsson