Polis kastade hemliga tips på soptippen

NYHETER

Polismannen var deprimerad för att han fått en varning av polisens ansvarsnämnd.

Därför slängde han iväg en hög med tipslappar som han fått i tjänsten i en sopcontainer.

Nu är han åter ett fall för ansvarsnämnden.

Här vid Hyllie avfallsanläggning i Malmö slängde polismannen tipslapparna.

Den 53-årige kriminalinspektören tilldelades en varning av polisens ansvarsnämnd i augusti förra året. Anledningen var att han av misstag skjutit två vådaskott med sin tjänstepistol.

När beslutet kom, fick han en traumatisk upplevelse och reagerade mycket kraftigt, berättar han i förhören.

Därför tog han ett tiotal tipslappar som han förvarade i hemmet och kastade dem i en container för brännbart material vid Hyllie avfallsstation i Malmö.

Tipsen hade inte registrerats

Flera av tipsen var extremt känsliga och handlade om Hells Angels och deras affärsverksamhet. Inget av dessa hade hunnit bli registrerade på hans arbetsplats.

Polismannen är knuten till rikskriminalpolisen, men under den tid då han hanterade tipsblanketterna var han chef för en specialenhet inom polisen i Malmö. Enheten arbetade bland annat med flera fall som hade direkt anknytning till Hells Angels.

Två månader efter att han kastat tipslapparna i en container fick han dåligt samvete och anmälde sig själv till polisen.

I en skriftlig promemoria till sina chefer berättar han om bakgrunden.

Hans arbetsplats var förlagd till bostaden vissa veckor. Därför förvarade han arbetshandlingar där.

Misstänktes för tjänstefel

När han fick den skriftliga varningen av ansvarsnämnden för vådaskotten visste han inte vad han skulle göra med de oregistrerade tipsen.

- Rädslan för att återigen hamna i en traumatisk situation gjorde att jag efter mycket vånda tog det ogenomtänkta beslutet att lämna dessa handlingar i en av de containrar för brännbart material som finns uppställd på Hyllie renhållningsstation i Malmö, skriver han.

Han misstänktes ett tag för att ha gjort sig skyldig till tjänstefel och brott mot tystnadsplikten, men åklagaren la ned förundersökningen.

Nu riskerar han att få ytterligare en varning från polisens ansvarsnämnd.

Zendry Svärdkrona