Daghem bullrar som en industri

Allt fler som jobbar på dagis får hörselskador

NYHETER

Dagis bullrar.

- Barnen skriker för att höras, vi skriker för att höras. Vi har fått basröst allihop, säger föreståndare Helene Fabris på Flaggparkens förskola i Solna.

De flesta kvinnor som får hörselskador jobbar med barn.

Högljudda Nathalie Kremizi, Tilda Kremizi, Mahsa Amjadhi, Ninette Ljungdahl och Matias Marti på Flaggparkens förskola gör sitt bästa för att höras. När stojet är på topp når bullret samma nivå som en verkstadsindustri: 90 decibel.

6 vuxna och 34 barn. Det låter. Inte minst när förskolan ska vara lättstädad och allergisäker. Rösterna studsar mot nakna väggar.

Flera av barnen går upp i falsett även under samtal. Och det är nära till tjuten.

- Ofta får vi både ont i öronen och rösten. Värst är det under inskolningarna när det finns många små barn. De hakar på varandras ljudnivåer, säger förskolläraren Arja Huttu.

Förstärkare i telefonluren

Under sommaren fungerar det bättre. Dels är barnen utomhus och leker. Dels är barnen färre.

Personalen på Flaggparkens förskola har inte gjort så mycket för att sänka nivån. En filt under vaxduken minskar slamret under måltiderna. En ljudförstärkare i telefonluren gör att de hör vem de pratar med.

40 lärare behandlas per år

Mellan 1995 och 1999 anmälde 210 kvinnor i de här branscherna bullerskador till Försäkringskassan. Andelen hörselskadade är jämförbar med andelen män i den tyngre industrin.

Akademiska sjukhuset i Uppsala behandlar årligen upp emot 40 förskollärare och barnskötare för bullerskador.

- Vi ser en kraftig ökning av dagispersonal och skolanställda som kommer in till oss med de här problemen. Det är dels ett stresssymptom och dels en konsekvens av för höga ljudnivåer, säger överläkare Hans Christian Larsen.

Orsaken är större grupper

- Problemet är att eftersom det är en pedagogisk verksamhet kan inte personalen gå omkring i hörselskydd, säger Bengt Johansson, handläggare i bullerfrågor på Arbetsmiljöverket.

Han säger att en anledning till bullret är de växande barngrupperna.

- Ju fler barn, desto högre blir bullernivån.

Enligt hälsoskyddsinspektör Kristina Engström på miljöförvaltningen i Stockholm ska bakgrundsljudet helst inte ligga över 30 decibel i förskolan. Är surret lågt, behöver inte barnen tala lika högt.

Hög röst blir en vana

På Flaggparkens förskola i Solna ligger bakgrundsljudet på 40 decibel. När barnen stojar är ljudet snabbt uppe i 90 decibel.

- Man måste höja rösten för att sänka ljudnivån, säger förskolläraren Pouran Safa.

Hon skriker sig hes ibland. När hon kommer hem brukar hennes man få be henne att sänka rösten.

- Han brukar säga "Du är nära mig, du behöver inte skrika nu", säger hon.

Så mycket bullrar det

Christina Vallgren, Lotte Fernvall, foto