Bush och bilen

- de är EU:s och miljöns huvudfiender

NYHETER

Fienderna är tydliga och odiskutabla.

Bush.

Och bilen.

I klimatfrågan står EU på den ena planhalvan. Och USA på den andra.

Förlorare i striden är miljön.

Foto: AP
BAD BOY President Bush i en bil - en kombination som kan få hela EU att rysa inför toppmötet om miljön. Bilen för att den är den i särklass värsta spridaren av växthusgaser. Bush för att han sätter käppar i hjulet för ett internationellt avtal om en minskning av utsläppen.

Miljön skulle bli den stora frågan i Göteborg, både under mötet mellan EU och den nye amerikanske presidenten och under det ordinarie toppmötet mellan EU:s ledare. Händelseutvecklingen har dock sett till att den sannolikt hamnar på en mindre framskjuten plats.

Det spelar ingen roll. För även om diskussionen blir mindre livlig kommer besluten se likadana ut på pappret. Och det är de tryckta bokstäverna som räknas.

EU:s fiender är tydliga. Det är Bush och det är bilen.

För radikalt för att kunna förverkligas?

President Bush för att han inte vill följa det beslut USA redan accepterat om att minska världens utsläpp av växthusgaser och då särskilt koldioxid.

Bilen därför att trafiken är den enskilt största boven när det gäller utsläpp av den koldioxid som på sikt hotar stora delar av mänskligheten genom ödesdigra oväder, höjda havsnivåer och utdragen torka.

Redan vid toppmötet i Helsingfors i december för två år sedan fick kommissionen i uppdrag att arbeta fram en strategi för hållbar utveckling i EU. Uppdraget har tolkats vitt. Hållbar utveckling i EU:s ögon handlar inte bara om ett ekologiskt samhälle. Det handlar också om minskade klyftor, låga födelsetal, färre arter av växter och djur i naturen och antibiotikaresistenta bakterier.

Dokumentet, som presenterades så sent som för en månad sedan, ska antas av EU:s 15 regeringschefer och två presidenter på fredag eftermiddag i Göteborg.

Även om man bara håller sig till klimatfrågorna är den väg EU valt radikal, så radikal att man redan nu kan säga att det kommer att bli problem att förverkliga den. Attacken riktas nämligen mot det heligaste i dagens samhälle - den bensindrivna bilen.

Alternativa bränslen ska stå för sju procent av energibehovet till bilar, bussar och lastbilar 2010.

Tio år senare ska 20 procent gå på alternativa bränslen.

Trafiken ökar snabbare än BNP i EU. Den ska den inte göra, den ska öka mycket långsammare.

Transporter på väg ska över till tåg och båt. Passagerartrafiken på vägarna 2010 vara tillbaka på 1998 års nivå.

Utsläppen av växthusgaser ska minska med en procent om året till 2020. Det utsläppsnivå man utgår ifrån är den som gällde 1990.

Om tre år ska kommissionen lägga fram ett förslag till energiskatter som är kopplade till mätbara miljömål, i det här fallet minskade utsläpp.

EU föredöme - USA skurk

Det är upplagt för nya nappatag i Bonn i sommar då USA och EU möts på nytt.

I sydafrikanska Johannesburg äger dessutom en ny FN-konferens om miljön rum i slutet av nästa år.

Där kommer EU framstå som ett föredöme och USA som en skurk. Ambitionsnivåerna skiljer sig nämligen avsevärt åt. EU är redo till tvingande lagstiftning. USA vill, enligt Bush säkerhetspolitiska rådgivare Condoleeza Rice, inte acceptera "åtgärder som skadar den amerikanska ekonomin".

Tala om kortsiktiga vinster och långsiktiga, förödande förluster.

Dumhet som man brukar kalla det.

På torsdag gäller det för Göran Persson, som EU:s främste företrädare, att rädda det som räddas kan.

Så olika ser EU och USA på klimatfrågan

FAKTA Kyotoprotokollet

Lena Mellin