”Det var rätt att avrätta McVeigh”

Knapp majoritet av nätläsarna stöder dödsstraffet

NYHETER

Det var rätt att avrätta Timothy McVeigh.

Mer än hälften av Aftonbladets nätläsare tycker att dagens federala avrättning i USA skulle genomföras.

- Det är inte alltid fel, säger Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap på Göteborgs universitet.

Men människorättsorganisationer håller inte med.

- Det är alltid fel att ta ett liv, säger Maria Bexelius, pressekreterare på Amnesty International.

Varje gång ett dödsstraff verkkställs går debattens vågor höga - så också denna gång.

Folkopinionen tenderar generellt att ställa sig på dödsstraffsmotståndarnas sida. Enligt en opinionsundersökning som Sifo gjorde våren 2000 har motståndet mot dödsstraffet ökat något de senaste åren.

Av cirka tusen personer som tillfrågades om det fanns något eller några brott som borde kunna beläggas med dödstraff svarade 42 procent ja och 54 procent nej.

En majoritet var alltså mot dödsstraff.

Undersökningen visade på stora skillnader mellan könen: 47 procent av männen var för dödsstraff, men bara 37 procent av kvinnorna svarade att de kunde tänka sig dödsstraff.

Majoritet vill ha dödsstraff

Aftonbladets nätläsare är dock för dödsstraff i högre grad än opiunionsundersökningen visar. När nätläsarna i går tillfrågades om de tyckte det var rätt med dödsstraff svarade 55 procent av de 16 630 som svarat ja.

Och tendensen är likadan när det gäller dagens omdiskuterade avrättning i Indiana, USA. När 19 828 personer hade svarat på frågan om de tyckte det var rätt att avrätta Timothy McVeigh hade drygt hälften 52,4 procent svarat ja strax före klockan 17 medan 47,5 procent sade nej till avrättningen.

Ökad debatt om dödstraff

Generellt har opinionen mot dödsstraffet ökat något under 90-talet. En förklaring till detta kan vara att det fram till slutet av 80-talet inte förekom något debatt om dödsstraffet på samma sätt som det gjort de senaste tio åren.

- Vi är mot dödsstraffet i alla sammanhang, oavsett vilket brott som begåtts. Staten har aldrig rätt att ta liv, det kränker rätten till liv och är den yttersta formen av tortyr, säger Maria Bexelius, pressekreterare på Amnesty International, som är den ledande opinionsbildaren mot dödsstraffet.

- Staten har alltid ett alternativ. Man hade kunnat låsa in den här killen på livstid i fängelse, säger hon.

”Dödsstraff kan vara nödvändigt”

Aftonbladets nätläsare får till viss del medhåll av Dennis Töllberg, professor i rättsvetenskap som menar att det finns tillfällen då dödsstraff kan vara nödvändigt.

- Om du frågar mig om jag är mot dödsstraffet så måste det alltid vara en kasuistisk bedömning, alltså en bedömning i det enskilda fallet. För lika svårt som jag har att säga att det alltid är fel att döda - lika genuint upprörd blir jag när man ska avrätta en person med en nioårings förstånd - även om han gjort sig skyldig till ett lika ohyggligt brott som Timothy McVeigh.

"Ibland har man inget val"

- Ibland kan det vara nödvändigt att avvika från principen för att rädda rättssystemets legitimitet i den konkreta situationen. Vi klarar inte av att hitta regler som passar i varje enskild situation, vi kan helt enkelt inte förutse allt, säger Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet.

- Ett pragmatiskt argument skulle kunna vara följande: Om man inte avrättat honom så skulle han komma att avrättas utanför rättsystemet. Lynchas. Det skulle ju även kunna ske inne på fängelset. I det läget kanske man inte har så stort val.

- Därför kan jag inte svara det svaret som ligger närmast det liberala humanistiska svaret - nämligen att dödsstraff alltid är fel.

Sista halshuggningen 1910

I Sverige avskaffades dödsstraffet i fredstid 1921, och för knappt 30 år sedan avskaffades det även i krigstid. Den sista person som avrättades i Sverige var kyparen Anders Ander, som halshöggs i Stockholm 1910.

Annika Sohlander, Fredrik Rundkvist