Stor misstro mot internetportaler

Bara en av tio litar på dem

NYHETER

Misstron och osäkerheten mot Internetportaler är mycket stor, visar en Sifo-undersökning beställd av Internetombudsmannen.

Bara en av tio svenska Internetanvändare säger sig lita på portaler på Internet.

Internetombudsmannen (IO) lät i mitten av april Sifo fråga 1 250 svenska Internetanvändare mellan 15 och 75 år om deras syn på den personliga integriteten på nätet.

Resultatet visar på stor osäkerhet och misstänksamhet mot hur personliga uppgifter används av aktörerna på nätet.

Internetombudsmannen har kompletterat Sifoundersökningen med en enkätundersökning med samma resultat. Den backas dessutom upp av liknande internationella undersökningar.

- Visserligen vill vi veta så mycket som möjligt om våra medlemmar för att kunna erbjuda bästa tjänst till var och en. Men vi har valt att göra tvärtom och bara fråga efter namn, ålder och bostadsort när någon vill bli medlem hos, berättar Internetportalen Sprays informationschef Fredrik Pallin för TT.

Obehag

Tre av fyra i Sifo-undersökningen uppger att de inte har en aning om vilka Internetaktörer som har uppgifter om dem. Bara fyra procent ansåg sig veta det.

Osäkerheten om vad den information man lämnar ifrån sig kan användas till är också stor. En tredjedel av de tillfrågade känner obehag inför att lämna ifrån sig personlig information. Lika många känner sig bevakade när de väl gjort det.

Dessutom anser 69 procent av dem som svarade på enkäten att de saknar möjlighet eller bara har små chanser att ändra eller dra tillbaka personlig information.

- Vi jobbar med att bygga en relation till våra medlemmar. Det innebär att vi inte lämnar någon information vidare, berättar Fredrik Pallin.

Allt fler tjänster hos Spray och andra förutsätter medlemskap och är betaltjänster. Då måste kunderna också lämna ifrån sig adress och liknande.

- Men det är alltid frivilligt att lämna uppgifter till oss, säger Pallin.

Falska uppgifter

För att skydda sig uppger 38 procent att de lämnar falska personuppgifter eller använder sig av tekniska hjälpmedel för att skydda sin identitet på nätet.

I en liknande internationell undersökning utförd av analysföretaget NUA uppger var femte tillfrågad att de använder falska uppgifter för att komma åt en sida på nätet som kräver att man lämnar ifrån sig personliga uppgifter. 67 procent uppger att de helt enkelt lämnar en sida som kräver uppgifter av dem, hellre än att svara på frågorna.

I den svenska undersökningen är det en bransch som ändå klarar sig bra, nämligen bankerna, som 74 procent av Internetanvändarna känner förtroende för.

Förmodligen eftersom de redan sedan tidigare har en relation med banken på vanligt sätt.

Internetombudsmannen är en ideell förening vars syfte är att ta tillvara Internetanvändarna intressen. Föreningen har fått medel från Näringsdepartementet.

Anders Lignell/TT