Mobiltelefoner ska få strålningsskydd

Nytt patent ska hindra strålning som kan ge hjärntumörer

NYHETER

Världens största mobiltelefontillverkare, Ericsson, Nokia och Motorola, har i tysthet försökt ta patent på utrustning som ska minska strålningen från telefonerna.

Det finns bara en hake.

Mobilföretagen har alltid hävdat att strålningen från mobiltelefonerna är ofarlig.

Nu används patenten som bevis i rättsprocesser mot bolagen i USA.

Skydden är tänkta att hindra strålning som kan utveckla hjärntumörer, enligt The Times. Tre stora mobiljättar: Ericsson, Nokia och Motorola, har anlitat tekniker för att ta fram tillbehör som skärmar av mobilanvändaren från mobiltelefonens strålning. Senare har patentansökningar lämnats in.

En patentansökan som som The Times har tagit del av kommer från Nokia och har lämnats in på patentverket i Washington. Av ansökan framgår att ”det har påståtts att fortlöpande exponering av strålning kan leda till utvecklandet av maligna tumörer”.

Har arbetat åtta år

Av patentet framgår att tillverkare har arbetat med strålningsreducerande produkter i åtminstone åtta års tid. Företagen vidhåller trots detta att det inte finns någon motsägelse mellan deras attityd mot kunderna och patenten.

– Med de tillgängliga vetenskapliga bevis vi har i dag finns det inget som helst samband mellan mobilanvändande och negativa effekter, säger Michael Westmark, pressansvarig på Ericsson till The Times.

Den vetenskapliga opinionen i frågan är delad, ingen vet riktigt hur stora riskerna är. En nyligen gjord, storskalig studie hittade inget samband mellan mobiltelefoner och cancer, medan andra studier visar att det finns hälsorisker.

Fått forskare att reagera

Därför har upptäckten att tillverkarna själv sökt patent för att skydda sina kunder från mobiltelefonerna fått konsumenter och vissa forskare att reagera kraftigt

Patenten kommer nu att användas som bevis i en rad rättsliga processer i USA som riktas mot mobilföretagen.

Alastair Philips, som jobbar på det brittiska konsumentgranskningsföretaget Powerwatch, säger till The Times:

- Det här bekräftar att telefonföretagen tar riskerna med mobiltelefoner på betydligt större allvar än de ger sken av.

Christopher Newman, 42-årig amerikansk neurolog, har stämt bland annat Motorola på 500 miljoner dollar vid den federala domstolen i Baltimore. Han hävdar att de bär skulden till den elakartade hjärntumör han fått.

Kunder som köpt headset

Samtidigt driver Newmans advokat ytterligare fem rättsprocesser mot bland andra Motorola, Nokia och Ericsson. I de fallen handlar det om kunder som köpt headsets till sina mobiltelefoner för att minska strålningen men ändå drabbats av tumörer.

Michael Murray stämmer mobiltillverkaren Motorola. Han jobbade tidigare med att testa deras mobiler och hävdar att hans arbete har orsakat de två hjärntumörer han drabbats av.

Thompsons, Storbritanniens största advokatbyrå för civilprocesser, har för närvarande ett 30-tal klienter som yrkar att deras hälsoproblem kommer av mobilanvändandet. En av delägarna tror att om det kan bevisas att mobiltelefonföretagen inte talat sanning kan chanserna att få igenom ett antal stämningar öka drastiskt.

Förnekar hälsorisker

Men mobilföretagen nekar till att patenten betyder att de insett att det finns hälsorisker med mobiltelefoner.

- Det stämmer att vi har gjort en patentansökan men texten som ingår i den är en bakgrundsbeskrivning till en antennteknik. Vi vidhåller att det inte finns något samband mellan användandet av mobiltelefoner och hjärntumörer, vi har ingen anledning att ändra på vår uppfattning i den frågan, säger Thomas Jönsson, Nokias informationschef.

Annika Sohlander