Cp-skadade Bina får ingen bostad

Sundbyberg: 13-åringen kan få bo på vandrarhem

NYHETER

Bina Kamfar, 13, är svårt cp-skadad.

Egentligen har han rätt till en handikapp- anpassad lägenhet. Men när familjen vräks från sitt andra- handskontrakt om en vecka vägrar kom- munen att hjälpa till.

- Det känns som om de inte vill ha mig i Sundbyberg, säger Bina.

Foto: ROGER SCHEDERIN
KASTAS UT PÅ GATAN "Det känns som om de inte vill ha mig i Sundbyberg", säger 13-årige Bina som är svårt cp-skadad. Om en vecka åker hans familj ut på gatan och har vid tre olika tillfällen sökt förtur i kommunens bostadskö - avslag alla gångerna.

Bina Kamfar har en svår och ovanlig cp-skada. När familjen flydde från Iran 1997 fick de permanent uppehållstillstånd av humanitära skäl, därför att Binas möjligheter till ett värdigt liv är större här.

Bina stortrivs i Sverige och går sedan tre år tillbaka i en specialskola för rörelsehindrade barn i Sollentuna norr om Stockholm. Verksamheten är unik och har gjort storverk med Binas rörlighet.

Akut bostadsproblem

Men bostad är ett akut problem. Om en vecka åker de ut på gatan och har vid tre olika tillfällen sökt förtur i kommunens bostadskö - avslag alla gångerna.

Avslagen motiveras med att familjen haft tillfälle att flytta till andra kommuner i samband med att de fick uppehållstillstånd förra året. Då erbjöd Migrationsverket dem att flytta till orter långt bort från Stockholm, orter där Bina och hans familj inte har någon anknytning och där den vård som Bina så desperat behöver inte finns.

- Han har ju redan gått tre år på Turebergsskolan och har beviljats plats i tre år till. Sedan ska han fortsätta på riksgymnasiet för rörelsehindrade i Skärholmen, säger Binas pappa Reza Kamfar.

En lång rad intyg från läkare, psykologer, arbetsterapeuter, lärare och sjukgymnaster talar om vikten av att Bina får gå kvar i specialklassen. Behovet av ett handikappanpassat boende understryks också:

"Sammanfattningsvis kan jag inte föreställa mig någon familj vars behov av förtur till bostad skulle vara större", skriver till exempel psykologen Annika Hållner på Upplands Väsby habiliteringscenter.

Men detta har inte hjälpt, Sundbybergs kommun vägrar hjälpa till.

Har rätt till handikappbostad

Egentligen har Bina rätt till en handikappanpassad bostad enligt såväl lagen om särskilt stöd och service (LSS) som lagen om bostadsanpassning. Enligt LSS och socialtjänstlagen åligger det kommunen att ordna det boendet åt Bina och hans familj.

Ansvarig för förturskön är det politiskt tillsatta utskottet för prövning av förtur till bostad. Ordförande är Bjarne Iversen (s). Han hänvisar familjen till socialtjänsten för att få hjälp med boendet. Där säger socialchef Irene Olsson att man enbart kan hjälpa till med akutinsatser:

- Vi kan bistå med plats på vandrarhem eller i värsta fall hotell.

Är inte välkommen

I Sundbybergs kommun är det äldre- och omsorgsförvaltningen som hjälper till med handikappanpassning av befintliga lägenheter.

Där uppger man att det händer att sådana lägenheter blir lediga. Men Binas familj kan inte få någon eftersom de lämnas tillbaka till hyresvärden och sedan dyker upp i förturskön.

Och dit är Bina inte välkommen.

Familjen Kamfar har vänt sig till diskrimineringsbyrån som överväger att vidta rättsliga åtgärder gentemot kommunen.

Olle castelius