”Ett starkare Europa är bättre för USA”

Miljöavtalet enda stötestenen då Bush mötte EU:s ledare

NYHETER

Enighet och samförstånd präglade den presskonferens där president Bush och Göran Persson redogjorde för dagens möte mellan EU och USA.

Samförstånd i allt utom miljöfrågan - där man kommit överens om att vara oense.

Bush är den första sittande amerikanske president som besöker Sverige.

USA vägrar även fortsättningsvis att skriva under miljöavtalet från Kyoto.

Foto: URBAN ANDERSSON
Romano Prodi och inte minst statsminister Persson lyssnar eftertänksamt när president Bush har ordet på presskonferensen.

En av de närvarande journalisterna frågade president Bush om han såg EU som ett hot i egenskap av en av de starkaste ekonomierna i världen.

Då log Bush med hela ansiktet:

– Jag tror på konkurrens. Ju starkare och ju fredligare Europa är desto bättre är det för USA, sa han.

Innan presskonferensen var biljetterna till presskonferensen minst lika eftertraktade som en konsertbiljett till Madonna. In kom 700 av över 2 000 ackrediterade journalister.

När 30 minuter återstod stängdes dörrarna, alla fick order från Secret Service om att sätta sig ner och sedan kom Bush in snett från vänster, med Göran Persson och EU-basen Roman Prodi i sällskap.

Flera bombhundar kantade korridoren in mot det stora rum där Bush enda möte med pressen ägde rum. På plats fanns både uniformerad polis, civilklädda Secret Service-män och specialutbildad polis med specialutrustning för att hitta till exempel sprängmedel.

Varenda väska genomsöktes och alla fick passera metalldetektor.

Internationella ekonomin på agendan

Statsminister Göran Persson inledde presskonferensen.

- Vi har diskuterat kärnfrågor i dag. Först av allt världshandeln. Fär att få en bra tillväxt i den internationella ekonomin, hur vi ska kunna frigöra den och hur vi ska lösa de hinder som finns i dag, sa Göran Persson.

– Det andra var om hur vi skulle hitta väg att samarbeta. Det är till exempel ingen hemlighet att vi inte har samma åsikt vad gäller Kyoto-avtalet.

Statsministern poängterade därefter likheterna mellan de bägge unionerna:

- Vi har samma mål och samma problem. Klimatförändringar är inte begränsade till Europa eller USA - det är en global fråga.

Vidare diskuterades hiv och aids i Afrika som det hot det är mot hela världen.

De bägge parterna hann också diskutera läget på Balkan och i Mellanöstern.

- Vi gick in på Balkan tillsammans och vi kommer att lämna tillsammans, sade både Persson och Bush.

Vad gäller Mellanönstern finns inga alternativ. EU och USA har samma mål - att till varje pris få stopp på det accelererande våldet.

- Jag ser det som att EU och USA måste tala med samma röst i den här frågan och den lyder: verkställ Mitchell-rapporten, sa Bush.

Statsminster Göran Persson tog dessutom upp fallet med den i USA fängslade svenskan Annika Östberg. Bush lovade att ta upp fallet.

Gemensamma intressen

President Bush inledde annars med att tacka kungen och statsministern för deras generösa vänlighet mot honom och hustrun Laura under detta det första besöket av en verksam amerikansk president. Därefter betonade även han likheterna mellan EU och USA.

- Vi delar starka intressen. EU och USA har de största och starkaste ekonomierna i världen. Vi delar en vilja att bygga ett fredligt Europa, vi hade en konstruktiv diskussion när det gäller klimatförändringar över lunch och kom överens om att komma överens om åtgärder när det gäller detta, sa presidenten.

Han slingrade sig flera gånger ur frågan om han i en framtid tänker skriva på miljöavtalet från Kyoto.

I stället talade Bush om att man kommit överens om att skaffa kanaler för att kunna diskutera problemet med att USA som enda land vägrar ratificiera avtalet.

EU:s ordförande Romano Prodi pekade också mycket tydligt ut att samtliga länder utom USA antingen har skrivit på avtalet eller tänker göra det.

Men Bush vill alltså vänta även fortsättningsvis och talar om att ökad forskning om problemet med växthuseffekten måste gå hand i hand med en ekonomisk utveckling.

Många deltagare vid mötet

Vid mötet mellan EU och USA under dagen deltog förutom Bush och Persson den amerikanske presidentens närmaste regeringsmedlemmar. Utrikesminister Colin Powell, US Trade Representative Robert Zoellick och handelsminister Donald Evans samtalde med sina europeiska kollegor.

Presidentens nationella säkerhetsrådgivare Condoleeza Rice delyog också, liksom Vita Husets stabschef Andrew Card.

Från EU:s sida deltog kommissionens ordförande Romano Prodi liksom Sveriges utrikesminister Anna Lindh och handelsminister Leif Pagrotsky. Dessutom EU-kommissionären för utrikesfrågor Chris Patten och kommissionären för handelsfrågor Pascal Lamy.

Annika Sohlander, Caroline Olsson