60-årigt par får rätt att adoptera

God ekonomi ett av skälen anser Länsrätten

NYHETER

Länsrätten i Skåne har gett ett par i 60-årsåldern rätt att adoptera.

En av anledningarna är att paret har god ekonomi.

En annan att mannen kommer att ha gott om tid att ta hand om barnen - han går nämligen snart i pension.

Socialnämnden har tidigare nekat paret att adoptera. Med hänvisning till rekommendationerna från Nia, statens nämnd för internationella adoptionsfrågor, avslog nämnden parets begäran.

- Vi sa nej på grund av åldersskäl. Det är i enlighet med Nias allmänna råd, säger Lars Bergwall (c), socialnämndens ordförande, till aftonbladet.se.

- De är ju närmare farföräldrar än föräldrar.

Enligt Nia bör adoptivföräldrar inte vara mer än 45 år gamla när adoptionen ingås.

I dag upplever socialnämnden att man körts över av Länsrätten, som trots allt godkänt paret som adoptivföräldrar.

God ekonomi ett av skälen

Länsrätten anser att man kan bortse från parets höga ålder eftersom de har andra kvaliteter. Paret har god ekonomi, lever i en stabil relation och har stora kunskaper om barn.

Dessutom hänvisar Länsrätten i sin dom till att mannen inom kort kommer att gå i pension - vilket ger honom gott om tid för barnen.

Rätten skriver att paret " trots sin ålder har mycket goda förutsättningar för att kunna garantera adoptivbarn en god vård och fostran och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden".

Vill adoptera två barn

Det 60-åriga paret vill adoptera två barn som ska vara några år gamla. Lars Bergwall konstaterar att mannen kommer att vara i 75-årsåldern när barnen kommer upp i tonåren.

- Man måste se till hela uppväxten, säger han.

- Det har med kapaciteten att göra, att man klarar av en strulig tonåring eller när barnen får problem.

Det är än så länge ovanligt att så här pass gamla personer får adoptera.

- Men om utslagen blir på det här sättet i förvaltningsdomstolarna kanske det blir vanligare i framtiden, säger Lars Bergwall.

Maria Saving