”Vi tar avstånd från allt våld”

Elin Sundberg från Attac chattade med Aftonbladets läsare

NYHETER

Attac är en av flera grupper som deltar under demonstrationerna i Göteborg.

Elin Sundberg, samordnare på Attac Göteborg, tog sig under fredagen tid att chatta med Aftonbladets läsare.

Vad anser Attac om polisens och demonstranternas agerande? Vilka åsikter vill man föra fram?

Läsa hela chattet här.

alfons säger: Vad tycker du om demonstranternas agerande i dag?

Elin Sundberg säger: Vi har ingen klar bild över vad som hänt. Men vi tar avstånd från allt våld.

alfons säger: Vad tycker du om polisens agerande i dag?

Elin Sundberg säger: Det polisen gjorde i går är under all kritik. Det finns ingen anledning att spärra in över 450 personer utan klara indikationer. Det är svårt att förstå. Och om vad som hänt idag vet jag inte så mycket.

Q säger: var är Attacs avståndstagande från vandalismen i Göteborg?

Elin Sundberg säger: Vi har haft en presskonferens i dag där vi förklarade att vi tar avstånd från allt våld som inträffar.

Robban25 säger: Pga dessa våldsamheter framgår det inte längre vad Attac har för avsikt med demonstrationen, det vore intressant att få veta det!

Elin Sundberg säger: Vår mening är att protestera mot att demokratin i samhället hotas pga av att politikerna ger makten till marknaden och att man inte tar sitt ansvar som folkvalda.

Petter säger: Tycker du också att George Bush är farlig för världen?

Elin Sundberg säger: Hans politik är farlig för världen. Han visar att han tänker dra USA:s politik ett snäpp till.

Roger säger: Hur många medlemmar har Attac nu?

Elin Sundberg säger: Exakt 4 619.

Andreas säger: Jag anser att allt skriveri om stormningar o.dl har hausat stämningen. Vad tror du?

Elin Sundberg säger: Ja, det tror jag. Media hade i större utsträckning kunnat skildra de fredliga aktiviteter och samtal vi försöker föra.

.:**MiLLe**:. säger: Vad tycker du om maskerade demonstranter?

Elin Sundberg säger: jag tycker inte att man ska vara maskerad i ett demonstrationståg.

George W säger: Vad kan ni göra för att minska våldet vid demontrationer, och vad har ni gjort för att förhindra denna gång?

Elin Sundberg säger: Vi har suttit i förhandlingar med en kontakltgrupp inom polisen, kommunledningen och andra grupper. Men de kontaktytorna har blivit helt förbigångna, tyvärr.

IFK säger: Är ni inte delansvariga i dagens händelser menar du?

Elin Sundberg säger: Nej, Attac har inte deltagit i de våldsamma saker som hänt.

Anders säger: Trodde/Räknade ni med att det skulle bli upplopp?

Elin Sundberg säger: Nej, absolut inte. Vi hoppades verkligen att det vi har jobbat för de senaste månaderna skulle fungera. Alla är mycket besvikna.

Tranemyr säger: vad skulle det betyda för attac om några av dess medlemmar var inblandade i vandalismen?

Elin Sundberg säger: Det skulle förstås inte alls kännas bra, men jag har svårt att tro att det skulle ske.

qwerty säger: Kommer attac att utesluta medlemmar som deltagit i kravallerna?

Elin Sundberg säger: Läs föregående svar.

erik. säger: Eftersom ni vet att det kan bli våldsamma demostrationer vid såna här möten, varför väljer ni inte då att dra er undan och försöka att påverka demokratin på andra sätt som vi vanliga människor gör?

Elin Sundberg säger: Vi försöker på väldigt många andra sätt också. Bland annat har vi ett antal seminarier under de här dagarna. Vi har också en dialog med bland annat politiker. Men vi vill också visa upp bredden i det folkliga motståndet genom att demonstrera.

Robban25 säger: Vad menar du med att Bush "drar USA:s politik ett snäpp till"

Elin Sundberg säger: Jag menar att Bush är synnerligen osympatisk, till och med för att vara amerikansk president...

Tranemyr säger: om du nu tycker att George W Bush politik är farlig för världen, vem hade du då hellre sett som president i USA?

Elin Sundberg säger: Jag kan tänka mig ganska många, men inte bland hans motkandidater.

Reclaim The Peace säger: vad har Bush för något med Toppmötet att göra.han verkar ju ha så mycket att säga till om?

Elin Sundberg säger: På något sätt accepteras den amerikanska politiken i väldigt hög utsträckning av EU-delegaterna, bland annat vad gäller social nedskärning. Vi tycker att EU borde ha kritisreat honom hårdare.

Broder Tuck säger: I idrotter och festarrangörer får klubbar/arrangörerna betala för fansens vanaliseringar även om fansen kommit själva borde inte samma sak gälla demonstrationer? Man ansvarar och står för de kostnader som uppstår för det man annordnar?

Elin Sundberg säger: I så fall är det väl EU som ska betala. Under de aktiviteter som Attac och Göteborgsaktionen har arrangerat har det inte skett någon vandalisering.

herr mejje säger: Vad har du för roll inom Attac?

Elin Sundberg säger: Jag sitter i samordningsgruppen i Attac Göteborg. Vi har deltagit i att förbereda inför mötet, bland annat genom att prata med polis och kommun.

idioter säger: Personligen tycker jag att det daltas för mkt med de stenkastande demonstranterna. sådant upproriskt beteende borde resultera i betydligt hårdare straff än vad det gör nu. vad anser du i den frågan?

Elin Sundberg säger: Jag är inte insatt i straffsatser och liknande. Därför avstår jag från att svara.

Gina säger: Vad har ni för planer för i morgon?

Elin Sundberg säger: Då kommer vi att delta i Göteborgsaktionens stora demonstrationståg på morgonen. Sen har vi några seminarier under dagen.

Svenne76 säger: Tycker du att detta är ett bra sätt uttrycka sitt missnöje med den politik som förs?

Elin Sundberg säger: Jag tycker att seminarier, folkbildning och stora fredliga demonstrationer samt att föra en dialog med EU:s företrädare är ett väldigt bra sätt att visa sitt missnöje med den politik som förs.

Elin Sundberg säger: Tack alla. Jag hoppas att det, trots det som hänt, kommer att komma en massa bra ut av det som hänt i Göteborg. Låt inte detta

stoppa oss från att föra ut vårt politiska budskap.