Ökänt nervgift i bilars avgaser

NYHETER

Nervgiftet akrylamid finns i bilavgaser. Ämnet bildas sannolikt i bilarnas katalysatorer och koncentrationen är alarmerande hög.

Det avslöjas i en undersökning från Rototest i Rönninge, ett företag som specialiserat sig på att mäta bilavgaser.

höga halter Nils Engström, vd på företaget Rototest, som gjort mätningarna varnar för att utsäppen av nervgiftet akrylamid blir upp till hundra gånger högre än WHO:s gränsvärde när motorn belastas och en del av bensinen inte förbränns som den ska.

Några få ämnen i bilavgaserna är reglerade i internationell lagstiftning. Det handlar om cancerframkallande kolväten, försurande kväveoxider och giftig koloxid.

Koldioxid har oroat mest

Det utsläpp som oroat världens politiker mest den senaste tioårsperioden har varit koldioxiden som bidrar till växthuseffekten.

Men medan myndigheter och bilindustri jobbat på att minska de kända utsläppen har Rototest funderat på vad mer som kan dölja sig i avgaserna.

- Akrylamid innehåller kol, väte, kväve och syre. Fyra grundämnen som också finns i bilavgaserna, säger forskaren Nils Engström, vd på Rototest.

- Det var i samband med giftskandalen vid tunnelbygget under Hallandsåsen för tre år sedan vi började fundera på om akrylamid även bildas i bilavgaser.

Mätningar på en vanlig Golf

Mätningarna har gjorts med en masspektrometer.

- Instrumentet ger en mängd information men man måste veta vad man letar efter. Bilindustrin har samma utrustning men letar man inte efter akrylamid hittar man ingen.

Rototest gjorde mätningarna på en vanlig mellanklassbil, en VW Golf med 1,6-litersmotor.

- Det är dyra mätningar som vi finansierat själva, därför har vi bara mätt en bil än så länge. Jag misstänker att det blir liknande resultat för alla moderna bilar, men vi måste göra fler mätningar.

- Giftet bildas bara när motorn belastas och en del av bensinen inte förbränns som den ska. Då blir halterna alarmerande höga, upp till 50 ppm.

Världshälsoorganisationen WHO:s gränsvärde för halten akrylamid i vatten är hundra gånger lägre, 0,5 ppm.

- Vatten löser och binder akrylamid, i luften faller giftet sönder och oskadliggörs ganska snabbt, säger Nils Engström. Men jag kan tänka mig att effekterna i storstadsmiljö är skadliga.

Tas upp av blodet

- Ingen vet hur mycket akrylamid vi får i oss i infartstrafiken. Ingen har undersökt riskerna att skadas av luftburen akrylamid. Det enda man vet hittills är att akrylamid i vatten tas upp av de röda blodkropparna och att kroppen kan reagera med genförändringar, cancer och fortplantningsskador.

Användes i tunnelbygget

Robert Collin