Var sjunde Oslo-bo psykiskt störd

NYHETER

Har du alltid tänkt att norrmän är lite märkliga?

Nu är det bevisat.

Var sjunde Oslobo lider av personlighetsstörningar.

Det är inte ett elakt Norgeskämt utan resultatet av forskning vid Oslo universitet.

– Att en av sju lider av störningar anses nog vara en hög siffra, säger Svenn Torgersen, professor i klinisk psykologi på universitetet i Oslo.

Eftersom ingen liknande undersökning har gjorts är det svårt att veta om norrmännen är sjukare än andra. Däremot är Svenn Torgersen övertygad om att psykiska problem generellt är vanligare i stora städer.

– Det är helt säkert inte bara ett Oslofenomen utan lika allvarligt i Stockholm och Helsingfors. Man är mer anonym i storstäder, det är lättare att leva där med personlighetsstörningar.

I andra delar av världen lider många av att vara för aggressiva och impulsiva. Men det var förvånande få Oslobor som har problem med ett för hett temperament, enligt Svenn Torgersen.

Många fler lider av att vara för försiktiga. De blir lätt generade och sårade och är rädda för att inte bli accepterade. De tar livet på allvar och har depressiva tendenser.

Jämnt mellan könen

Över 2 000 personer mellan 18 och 65 år har intervjuats. 13,4 procent av dem var drabbade av personlighetsstörningar. Problemen var vanligast i Oslos centrum, där många är lågutbildade och lever ensamma.

Lika många norska kvinnor som män mår dåligt – men har olika typer av besvär. Kvinnorna har problem med känslokast och är mer masochistiskt lagda – de accepterar till exempel lättare andras missbruk. Männen är oftare överdrivet aggressiva eller drar sig undan kontakt med omvärlden.

Svenn Torgersen upptäckte också att unga hade problem med att vara för impulsiva, medan äldre oftare var inåtvända och tillbakadragna.

Den största orsaken till problemen är arvsanlagen, enligt Svenn Torgersen.

Therese Uddenfeldt