Persson nöjd efter toppmötet

”Vi fick igenom det vi ville”

NYHETER

I skuggan av kravallerna avslutades under lördagskvällen det som var själva anledningen - toppmötet 2001.

Göran Persson var mycket nöjd.

- Vi kom dit vi ville med utvidgningen, vi har som litet alliansfritt land visat hur unionen kan arbeta, sa han på den avslutande presskonferensen.

Foto: AP/MICHEL LIPCHITZ
Trots att fokus hamnade på upplopp och kravaller är statsminister Göran Persson, till vänster, nöjd med toppmötet 2001. En tidtabell sattes för EU:s utvidning österut. Till höger Frankrikes president Jacques Chirac.

Miljö och utvidgning. Det var det som skulle diskuteras. Huvudfrågan var att anta en europeisk hållbarhetsstrategi.

Men fokus sattes i stället ganska snabbt på de upplopp och kravaller som rasade.

Göran Persson var trots detta mycket nöjd med de gångna dagarnas förhandlingar och han får medhåll av statsvetaren Olof Petersson.

”En triumf för Göran Persson"

- Det här är en triumf för Göran Persson. Överraskande nog kom de dit de ville. Programmet var så ambitiöst att man trodde att det skulle bli en besvikelse, säger han till SVT.

När det gäller östutvidgningen togs ett viktigt beslut. Där bestämdes en tidtabell för de 12 nya kandidatländernas inträde.Tidtabellen slår inte uttryckligen fast den 1 januari 2004 som måldatum för nya medlemsländer.

Istället konstaterar toppmötet att medlemsförhandlingarna med de snabbaste kandidatländerna bör avslutas under 2002. Dessa ska sedan kunna delta i valet till EU-parlamentet i juni 2004 som fullvärdiga medlemmar.

Olof Pettersson tycker att unionen blivit starkare.

-EU uppträder som en riktig aktör på de internationella arenan i förhållande till Makedonien och Mellanöstern med flera.

Statsminister Göran Persson uttryckte tacksamhet till alla poliser och andra som arbetat för att skydda liv och egendom under mötesdagarna.

- Jag beklagar djupt att människor har kommit till skada och det personliga lidande de har fått utstå, sade han.

Lagändring kan bli följden

Enligt svensk lag är det inte tillåtet att använda tårgas och vattenkanoner, svensk lag kan komma att ändras:

- Efter att ha sett det här måste vi bli lite mer realistiska för jag vill inte se det här hända igen. Redan på måndag ska vi tillsätta en arbetsgrupp för att utvärdera det som hänt, sa Göran Persson

Under toppmötesdagarna har bilar, butiker, gator och träd förstörts till ett värde av flera miljoner kronor. Skadegörelsens exakta omfattning är okänd. Inte heller är det klart vem som slutligen ska betala.

- Jag vet inte vad som hänt och vilken omfattning förstörelsen har så det kan jag inte svara på i dag,sa Göran Persson.

Frågan om kravaller liknande de i Göteborg kan ändra naturen på toppmötena i förlängningen kom också upp.

- Men det vill vi inte vara med om. De är inte demokrater, de är kriminella som vill förstöra, sa han.

Toppmötet i Göteborg 2001 kommer att gå till historien.

Men inte först och främst för sina förhandlingar utan snarare för händelserna utanför de slutna rummen: evakuerade delegater, en flyttade middag, en avspärrad stadsdel och ett digert skaderegister.

Annika Sohlander, TT ( )