Kommuner går emot regeringen – bränner sopor

NYHETER

Sopförbränning är inte förenligt med en hållbar utveckling, tycker regeringen.

Men en kommande miljölag får uttalandet att eka tomt.

Sopförbränningen ska fördubblas de närmaste åren.

Från och med nästa år blir det förbjudet att lägga brännbart avfall på tipp.

Tanken är att vi i stället ska återvinna och kompostera så mycket sopor som möjligt.

Men en stor undersökning Greenpeace har gjort bland landets kommuner visar att kommunerna, i alla fall på kort sikt, tänker göra sig av med soporna på billigare och enklare sätt.

Motverkar återvinning

Totalt planerar Sveriges kommuner att öka sopförbränningen från dagens 2,1 miljoner ton per år till 4 miljoner ton år 2005.

- En storskalig satsning på sopförbränning bygger fast samhället i ett beroende av sopor och motverkar återvinning, satsningar på biobränslen och andra mer miljövänliga energiformer, säger Emma Öberg på Greenpeace.

Men Gunnar Fredriksson, handläggare på Naturvårdsverkets miljörättsavdelning, försvarar den ökade förbränningen.

- Deponering av avfall på tipp är klart sämst, så det är värt att göra den här förändringen även om det leder till ökad förbränning.

Berg av kompost och rötrester

Han pekar bland annat på soptipparnas utsläpp av metangaser, vilket ökar på växthuseffekten, och de giftiga utsläppen som går ner i marken med lakvattnet.

Greenpeace håller med om faran med soptippar, och kräver som alternativ en snabb omställning till kompostering och återvinning. Naturvårdsverket accepterar att det tar sin tid.

- Skulle man driva på det här för snabbt riskerar man att få stora berg av kompost och rötrester som ingen vill ha eller kan ta hand om. Och då får man ändå deponera det, säger Gunnar Fredriksson.

Markus Lutteman