Magsjuka barn hålls instängda i svenskt fartyg

Flyktingarna tvingas leva under vidriga förhållanden

NYHETER

Upp till 300 utmattade och sjuka barn och vuxna tvingas sedan en vecka leva ombord på ett svenskt lastfartyg utanför hamnstaden Cotonou i Benin.

Enligt Sveriges generalkonsul i Accra i Ghana är förhållanden ombord på m/s Alnar oerhört dåliga.

Foto: AP
I April i år gick fartyget Etrieno i land i Cotonou. Lasten: Barnslavar. Här tar en hamnanställd hand om ett av barnen från skräckskeppet.

- Det handlar om ett humanitärt ärende av högsta dignitet, säger Gösta Grassman, pressråd vid UD.

Passagerarna är förmodligen flyktingar. Minst 79 av dem är enligt nyhetsbyrån AFP barn.

För en vecka sedan gick den svenske generalkonsuln i Accra ombord på fartyget, som då låg i hamnstaden Tema i Ghana.

Fartyget ägs av den svenske kaptenen som också befinner sig ombord på m/s Alnar.

Det generalkonsuln såg fick honom genast att reagera. Ombord hittade han mellan 200 och 300 flyktingar från Liberia, Nigeria och Ghana. De levde under vidriga förhållanden.

Generalkonsuln tog kontakt med Sjöfartsverket i Sverige som nu agerar via utrikesdepartementet. Sjöfartsverket vill att myndigheter i Benin gör en hamnstatskontroll eftersom verket misstänker att fartyget inte är sjödugligt.

- Fartyget har svensk flagg. Det som sker ombord är därför en svensk angelägenhet, säger Gösta Grassman, pressråd vid UD.

Fartyget får inte ha passagerare

M/s Alnar är ett 59 meter långt fraktfartyg som omregistrerats till fritidsbåt. Det får varken frakta last eller passagerare.

- Enligt den svenske kaptenen har han betalande passagerare ombord. Men vi vet inte vad det är för typ av passagerare eller vart fartyget är på väg, säger Gösta Grassman.

Det var i natt oklart vilket ansvar kaptenen har inför svenska myndigheter.

- Fartyget fick ju lämna Tema så vi vet inte om det finns några brottsmisstankar mot kaptenen.

Press på myndigheter

Sveriges ambassadör i Lagos, Lars Ekström, försöker nu så snabbt som möjligt pressa myndigheterna i Benin att kontrollera fartyget.

- Det viktigaste är att vår ambassad får kontakt med fartyget så att vi kan fastställa om det rör sig om legala eller illegala immigranter eller flyktingar, säger Gösta Grassman.

Enligt nyhetsbyrån AFP begärde kaptenen för fem dagar sedan att få angöra hamnen i Cotonou i Benin, men myndigheterna nekar tillstånd på grund av de svenska misstankarna att fartyget saknar certifikat och är sjöodugligt.

Väntan innebär att flera av passagerarnas hälsa nu försämras.

Kaptenen har bekräftat för AFP att hans passagerare lever under svåra omständigheter.

- De är utmattade, många är magsjuka och medicinförrådet ombord på båten är slut, säger han.

Petter Ovander