Polis: Stoppade maskerade

Frågor och svar om upploppen under toppmötet

1 av 2 | Foto: PETER KNOPP
DAGEN EFTER Demonstrationerna i Göteborg fortsatte i går. På eftermiddagen genomfördes bland annat ett protestmöte utan tillstånd vid Järntorget. Ett större antal poliser anlände snabbt till platsen och de omringade området. Trots detta inträffade inga allvarligare incidenter under ingripandet
NYHETER

GÖTEBORG

Han har Sveriges i särklass svåraste jobb just nu.

Polismästare Håkan Jaldung ansvarar för säkerheten i Göteborg under EU-toppmötet.

- Vi har hela tiden haft situationen under kontroll, säger han.

Aftonbladet har ställt tio centrala frågor till polismästare Håkan Jaldung (HJ) och Göteborgspolisens informationschef, kommissarie Bengt Staaf (BS).

Varför misslyckades polisen med att stoppa våldet under toppmötet?

När en så stor grupp människor bestämmer sig för att gå till attack finns det ingen poliskår i världen som klarar en sådan extrem situation. (BS).

Har ni haft kontroll över läget?

Ja. Vår främsta uppgift har varit att skydda det pågående mötet med Europeiska rådet på Svenska mässan. Det har vi lyckats med. (HJ)

Vattenkanoner är förbjudna

Varför använder ni vapen men inte tårgas?

Tårgas är ett lika stort problem för polisen som för demonstranterna. Tårgas användes utan större framgång under toppmötet i franska Nice. Även poliser måste skydda sig från gasen, och den utrustningen skulle begränsa vårt handlingsutrymme. (HJ)

Varför använder ni inte vattenkanoner?

Vi får enligt lag inte lov att använda vattenkanoner. Vi anser dessutom att de inte behövs. Dels har vi inte den kulturen i Sverige, dels går det åt fler polismän för att hantera en sådan situation. (BS)

Varför avväpnar ni inte ligisterna?

De flesta demonstranterna är inte beväpnade. Det är svårt att veta vem som är beväpnad. Dessutom har många gömt stora lager med gatsten och andra tillhyggen längs gatorna. (BS)

Största svenska avspärrningarna

Varför spärras inte hela Göteborgs innerstad av?

En sådan stor avspärrning som den runt Svenska mässan har aldrig tidigare gjorts i Sverige. (BS)

Polisen har spärrat av många gator med stora containrar. Varifrån kommer idén?

Den är vår egen. (BS)

Ska det vara förbjudet att maskera sig i demonstrationståg?

Ja, min personliga uppfattning är att en demonstrant som maskerar sig är ute i olagliga ärenden. (BS)

Hur hjälper ni de skadade poliserna och deras familjer?

Vår personalavdelning har utökats kraftigt under de här dagarna. Både poliserna själva och deras familjer får professionellt stöd. (BS)

Vilka verktyg behöver ni i framtiden för att klara så här stora demonstrationer?

Det absolut viktigaste är att polisen får möjlighet att göra omhändertagande enligt polislagen i mer än sex timmar. Nu har vi gripit folk som sedan har släppts och snabbt varit ute i demonstrationerna på nytt. Vi måste hitta en modell där vi kan omhänderta personer under längre tidsperioder. (HJ)

Magnus Ringman

ARTIKELN HANDLAR OM