Winberg startar kampanj mot sexhandel

"Kampanjen ska sprida information till kvinnorna i Baltikum"

NYHETER

MALMÖ

Sverige har tagit initiativ till en internationell kampanj mot kvinnohandeln. De baltiska länderna och Norden ska driva kampanjen.

Vid ett informellt möte i helgen mellan jämställdhetsministrar från Norden och Baltikum kom de åtta länderna överens om att en kampanj mot sexslavhandeln behövs.

Syftet är bland annat att göra allmänheten medveten om den här formen av brottslighet och att skapa en opinion mot mäns utnyttjande av kvinnor och barn.

Initiativet kommer från Sveriges jämställdhetsminister Margareta Winberg som anser att den här verksamheten måste bekämpas med alla medel.

Till Sveriges Radios Ekoredaktion säger Winberg att kvinnor från de Baltiska länderna i det här fallet luras att komma till Norden där de sedan blir prostituerade.

- Kampanjen ska sprida information till kvinnorna i Baltikum, men även påverka männen att sluta utnyttja kvinnorna, säger Winberg.

Ska nå männen

I Sverige ska kampanjen försöka nå främst de män som köper sexuella tjänster. I Baltikum ska kvinnorna informeras om att de riskerar att bli utnyttjade. Kampanjen ska föras via broschyrer, filmer och affischer.

Margareta Winberg säger att efter kampanjen ska ingen man i Sverige kunna säga att han inte vet vilka offer prostitution och sexslavhandel kräver. Det ska också göras tydligt vilka som tjänar pengar på detta brott mot de mänskliga rättigheterna, säger ministern.

Kvinnor som säljer sexuella tjänster gör det inte för att de själva vill, påpekar Winberg. Bakom ligger bland annat arbetslöshet, brist på utbildning och att många män ser kvinnor och barn som handelsvaror.

Halv miljard kvinnor

Försök att stoppa kvinnohandeln över Europas gränser har gjorts tidigare, men utan större framgång. Kvinnohandeln från Östeuropa till EU omfattar runt en halv miljon kvinnor varje år. Av dem kommer mellan 200 och 500 till Sverige.

Winberg tror att 2002 års kampanj kommer att lyckas tack vare det breda samarbete som påbörjats.

- Tidigare har det inte varit självklart för de baltiska länderna att erkänna kvinnohandeln som ett problem. Nu stöddes kampanjen av ministrar från samtliga länder och det är en början, säger Margareta Winbergs pressekreterare Zoran Alagic till TT.

En svensk arbetsgrupp tillsätts, med bland annat representanter från justitiedepartementet, socialdepartementet, Nordiska Rådet och frivilligorganisationer, för att utarbeta detaljerna för kampanjen.

Ministermötet hölls i Litauens huvudstad Vilnius och avslutades på söndagen.

TT ( )