Nazisternas senapsgas dumpades i havet

NYHETER

50 000 ton senapsgas från Nazi-Tyskland dumpades utanför norska Arendal efter andra världskriget.

Gasbehållarna läcker, och nu menar en av försvarets experter att kontrollen är för dålig .

Över 50 000 ton dödlig senapsgas från andra världskriget har dumpats i havet - bara några kilometer utanför Arendal i södra Norge.

Behållarna läcker ut gas kontinuerligt, uppgav norska TV 2 på söndagen.

Bara en enda gång har norska myndigheter varit nere på havsbottnen för att kontrollera behållarna. Det var 1989, det vill säga för över 10 år sedan.

- Detta är för dåligt, säger forskningschef Björn Arne Johnsen vid Försvarets forskningsinstitut till norska TV 2.

Han är Norges främste expert på kemiska stridsmedel, och vill nu få till stånd ett kontrollprogram där behållarna ses över vart femte år.

Enligt TV 2 är detta den största koncentrationen av senapsgas i världen. Den stjälptes i havet av de allierade strax efter krigsslutet.

Behållarna innehåller merparten av Nazi-Tysklands produktion av senapsgas. Resterande 15 000 ton har sänkts i Östersjön.

Liten fara trots läckage

Även om gasbehållarna, som ligger på flera hundra meters djup, läcker så tunnas gasen ut av havsvattnet och den anses inte utgöra någon större fara. Experter uppger att det troligen skulle vara förknippat med större risker att försöka avlägsna gasen från havsbottnen.

Enligt Björn Arne Johnsen bör kontrollen ske av två skäl: dels för att få reda på vad som händer på havsbottnen, dels för att lugna människor som blir oroliga av pratet om kemiska vapen.

Flera norska miljöorganisationer har tidigare krävt en bättre kontroll av behållarna.

Maria Saving, TT-NTB