Dagsböter för vd i rättegången om tunnelbygget

Första rättegången avslutad om giftskandalen vid Hallandsåsen

NYHETER

ÄNGELHOLM

Nittio dagsböter blev straffet för brister i informationen om tätningsmedlet Rhoca Gil som användes vid tunnelbygget genom Hallandsåsen. Domen avkunnades på måndagen i Ängelholms tingsrätt, och gäller verkställande direktören i det företag som sålde det giftiga medlet till Skanska.

Vd:n fälls för brott mot lagen om kemiska produkter i den första och minsta delen om giftskandalen vid Hallandsåsen. Tingsrätten konstaterar i sin dom att vd:n av oaktsamhet brutit mot Kemikalieinspektionens föreskrifter.

Tingsrätten väljer därmed helt att gå på åklagarnas linje även om en av nämndemännen ansåg att påföljden kunde ha stannat vid 60 dagsböter. Rätten anser att vd:n varit ansvarig för hur företaget bedrivit sin verksamhet och för att gällande lagar och föreskrifter följts. Däremot finns det inget som pekar på att det skulle ha skett medvetet, enligt domen.

Bland annat saknades information om vilka nervskador tätningsmedlet kunde ge upphov till. Dessutom uppgavs medlet innehålla mindre än hälften så mycket av det cancerframkallande ämnet akrylamid som det i själva verket gjorde. Även det svenska gränsvärdet för akrylamid saknades.

Kan överklagas

Vd:n säger till TT att han ska studera domen tillsammans med sin advokat Barbara Segesvary innan han beslutar sig för att eventuellt gå vidare.

Advokaten är också försiktig i sina uttalanden men utesluter inte ett överklagande till hovrätten.

- Jag har inte läst mer än själva domslutet men min spontana reaktion är att detta måste prövas igen, säger Segesvary till TT.

Under förhandlingen vittnade vd:n om att det var huvudkontoret i Frankrike som ansvarade för märkningen och produktinformationen. Det svenska företaget Rhone Poulenc Sverige, numera Rhodia Sverige, fungerade enbart som säljbolag för tätningsmedlet.

Själv hade han ingen befogenhet att ändra på produktbladen, uppgav han, även om möjligheten att göra tillägg fanns.

Åklagaren nöjd

Överåklagare Sven-Erik Alhem i Malmö, som står bakom åtalet mot vd:n, är mycket nöjd med domen. Han ser den som en uppmaning till företag att strama upp sin hantering när det gäller information och märkning om farliga ämnen.

- Det finns många företag som har negligerat de formella bestämmelserna. Men jag har också märkt att det finns en redan etablerad trend som tyder på en skärpning. Jag ser domen som ett led i den trenden, säger han.

Det var sedan Skanska fått stora problem med vattenläckage i tunnlarna som företaget beslöt att använda Rhoca Gil som tätningsmedel. Totalt 390 ton av det giftiga medlet levererades.

I oktober 1997 stoppades tunnelbygget efter larm om att akrylamid hittats i vattentäkter i området. Tunnelarbetare skadades, dricksvattenbrunnar förstördes, kor fick avlivas och fiskar dog.

Rättegången mot cheferna inom Banverket och Skanska inleds först i höst.

Anna Nyberg/TT ( )

ARTIKELN HANDLAR OM