Svenskbåten försvann undan inspektörerna

Bränslet kan snart vara slut

NYHETER

Svenska myndigheter har nu fått bekräftat att den svenskregistrerade båt utanför Västafrikas kust som misstänks föra med sig närmare 200 sjuka flyktingar har lämnat Benin.

Den nigerianska regeringen meddelade på tisdagen att den gått med på att tillåta det svenskregistrerade fartyget att gå in i hamn, rapporterade nyhetsbyrån AFP.

- Nigerias regering är djupt bekymrad över förhållandena för de ombordvarande och har därför beslutat att tillåta båten att anlöpa nigeriansk hamn, sade regeringen i ett uttalande.

Inga detaljer gavs om var eller när båten skulle gå i hamn.

Det svenska fartyget med 79 svältande och sjuka barn ombord var i natt försvunnet. Den svenske 52-årige kaptenen befaras dessutom snart ha slut på bränsle.

Sjöfartsverket fann vid senaste kontrollen 51 allvarliga brister på fartyget. Bland annat saknades livbåtar, brandlarm och släckutrustning.

Sveriges ambassadör i Lagos, Lars Ekström, satt i går i en bil på väg till hamnorten Cotonou. Lokala myndigheter skulle göra en inspektion och UNHCR skulle gå ombord för att göra en hälsokontroll.

Då valde den 52-årige svenska kaptenen att lämna platsen, 20 kilometer utanför hamnen, där m/s Alnar har legat en vecka.

Gav sig av i går förmiddag

I natt visste ingen var fartyget fanns. Klockan elva igår förmiddag valde kaptenen att ge sig av.

- Det märkliga i historien är att fartyget for iväg samtidigt som UNHCR anmälde att de ville komma ombord och göra en inspektion, säger Aspavati Nounagnon, chefredaktör för tidningen Le Matinal.

Aftonbladet talade i går kväll med Benins minister med ansvar för kvinnor och barn, Claire Houngan Ayémonna. Hon försvarar hamnchefens beslut att, trots hälsoproblem ombord, inte låta kaptenen lägga till.

- Han har inte lämnat information om varifrån de kommer, vart de ska eller vad de ska göra i Benin. Om passagerarna sedan skulle försvinna i land, vore det enkelt att säga att vi har tagit emot slavar, säger ministern.

Claire Houngan Ayémonna drar en parallell till Etireno, fartyget som fraktade barnslavar och som ville lägga till i Benin för ett par månader sedan.

- Med tanke på uppmärksamheten kring Etireno vill vi inte ha för bråttom med att låta fartyget lägga till.

51 grövre anmärkningar

Vid Sjöfartsverkets senaste större genomgång av fartyget, 1994, saknades godkända räddningsvästar, överlevnadsdräkter, skeppsapotek och livbåtar ombord. Dessutom var inte maskinrummet brandisolerat. Totalt fanns det 51 grövre anmärkningar.

Claes Hansson, den inspektör vid Sjöfartsverket som senast var ombord på fartyget, konstaterar att det troligen hade varit billigare att köpa ett nytt fartyg än att göra de investeringar som krävdes för att få det sjödugligt.

Tolv gäster får medfölja fartyget. Nu finns 186 personer, varav 79 barn, ombord.

De svårt svältande passagerarna, varav flera har malaria och diarré, sitter hopklämda på små ytor på det svenska fartyget.

Sjöfartsverket vill nu att åklagare granskar den svenske kaptenen.

Fredrik Engström, Therese Uddenfeldt

ARTIKELN HANDLAR OM