Ja till tunneln genom Hallandsåsen

Regeringen beslutade att bygget ska fullföljas

NYHETER

Bygget av tunneln genom Hallandsåsen orsakade en av Sveriges största miljökatastrofer.

Nu ger regeringen sitt klartecken: tågtunneln ska fortsätta byggas - nu på ett miljövänligt sätt.

Enligt ett beslut i dag säger alltså regeringen ja till ett fortsatt bygge av tunneln genom Hallandsåsen.

Innan bygget kan fortsätta krävs dock att riksdagen avsätter medel för detta. Både miljödomstolen och kommunen måste också ge sitt tillstånd innan tunnelbygget kan återupptas.

- Väl fungerande järnvägstransporter är en viktig förutsättning för att tillgodose näringslivets behov av långväga transporter, för en effektiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik och för ett långsiktigt hållbart transportsystem, kommenterar näringsminister Björn Rosengren regeringens beslut i ett pressmeddelande.

Banverkets generaldirektör Bo Bylund är glad över det positiva beskedet.

- Nu ska vi se till att förvalta förtroendet på ett ansvarsfullt sätt, säger han.

Giftskandalen utanför Båstad är en av Sveriges största miljökatastrofer. Tätningsmedlet arbetarna använde sig av, Rhoca-Gil, visade sig innehålla akrylamid, ett cancerframkallande ämne.

När katastrofen uppdagades kunde flera arbetare berätta för Aftonbladet om kollegor med frätskador på händerna och öppna sår som inte ville läka. En masslakt av kor som druckit vatten som innehöll akrylamid genomfördes också.

I veckan föll den första domen efter skandalen.

Lars Wester, vd för företaget som sålde Rhoca-Gil till byggföretaget Skanska, ansågs ha brutit mot Kemikalieinspektionens föreskrifter. Han dömdes till dagsböter.

Maria Saving

ARTIKELN HANDLAR OM