Förre Säpochefen nekar: Jag har inte begärt information

NYHETER

Förre Säpochefen Sven-Åke Hjälmroth förnekar att han försökt få fram information om ANC av säkerhetstjänsten i Sydafrika.

- Jag har aldrig begärt någon sådan information över huvud taget, säger han.

Foto: RICKARD KILSTRÖM
Hjälmroth.

Enligt dokument som Aftonbladet kan publicera i dag var Säpo intresserat av material som band den sydafrikanska motståndsrörelsen ANC till kommunismen.

Sven-Åke Hjälmroth säger att detta påstående inte stämmer:

- Jag har inte någon som helst minnesbild av att vi hade något emot ANC, säger han. Snarare försökte vi skydda dem.

Det finns en högt uppsatt person på Säpo med samma namn som den kontaktperson som nämns i dokumentet. ("Arne") Kan han ha samarbetat med Sydafrika?

- Nej, det är helt uteslutet. Mannen på Säpo är en administratör och har inte haft den här typen av polisiära uppgifter.

Känner du till att Sydafrika hade en svensk spion i Stockholm under 80-talet?

- Nej, det är ingenting jag känner till.

Blir du förvånad över att de hade det?

- Nej, det fanns anledning att misstänka att Sydafrika hade intresse av att få information om andra länder. Det förekom också spekulationer i medierna vid den här tiden om att Sydafrika hade informatörer i Sverige. Men jag kan inte erinra mig om att vi fann något belägg för detta i något fall.

Hur uppfattade Säpo Sydafrika vid denna tid?

- Vi hade anledning att följa upp denna regim som hade intresse av att skaffa information om medborgare därifrån.

På hösten 1986 sprängdes ANC:s kontor i Stockholm. Sydafrikanska agenter pekades ut som skyldiga. Vad anser du om det?

- Det fanns sådana spekulationer. Men vi kunde inte belägga vem som hade legat bakom sprängattentatet.

England och USA bytte information med Sydafrika. Gjorde även Sverige det?

- Nej, vi har inte haft kontakt med sydafrikanska tjänster. Sydafrika var en stat som Sverige hade ett sånt förhållande till att det det inte kunde förekomma någon utbyte av information.

AFTONBLADET AVSLÖJAR

Oisín Cantwell, Thomas Gustafsson