”Säpo bad spionen om hjälp”

- ANC:s koppling till kommunism skulle bevisas

NYHETER

Den svenske agenten "Bengt" hade kontakt med en vän till den svenske Säpochefen.

Det framgår av en rapport som den sydafrikanska säkerhetstjänstens Europachef, John Adam, skickade hem till Sydafrika i april 1987.

Rapporten från John Adam, sydafrikanska säkerhetstjänstens Europachef, där han berättar om den gemensamme vännen som är vän till Säpochefen.

Säpochefens vän"Arne" kallas i rapporten "en ömsesidig vän".

"Arne" har bett "Bengt" att snabbt skaffa information som visar på befrielserörelsen ANC:s kommunistkontakter.

John Adam konstaterar, att det "uppenbarligen" är den svenske Säpochefen som önskat uppgifterna.

Säpochef då var Sven-Åke Hjälmroth.

I punkt 8 i John Adams rapport från ett möte med den svenske agenten "Bengt" den 14 februari 1987 står det:

"Bengt berättade även om en ömsesidig vän, "Arne", som är vän med Speedys motsvarighet (i Bengts hemland). Den här personen begär skyndsamt material som påvisar ANC:s direkta koppling till kommunisterna att visa Speedys motsvarighet. Det här är uppenbarligen på begäran av Speedys motsvarighet. Bengt anser att det här är brådskande."

Med "Speedy" avses vid den här tiden generalen Johan Coetzee, chef för apartheidregimens säkerhetstjänst.

Johan Coetzees motsvarighet i Sverige var chefen för den svenska säkerhetspolisen, Sven-Åke Hjälmroth.

Fotnot: "Arne" och "Bengt" är fingerade namn.

Aftonbladet avslöjade i går att den sydafrikanska apartheidregimen hade en spion i Sverige under hela 1980-talet. Sju månader efter Palmemordet rapporterade han om alla de positiva förändringar som skett i Sverige.

Anders Hasselbohm

ARTIKELN HANDLAR OM