”Gå till botten med Sydafrikaspåret”

Journalisten Anders Hasselbohm kräver ny utredning

NYHETER

Det är viktigt att betona att det här inte påstås att John Adam var inblandad i mordet på Olof Palme och inte heller att den dåvarande regimen i Sydafrika var det.

Avslöjandena här vill peka på möjligheten och på skyldigheten att utreda denna möjlighet i botten. Så har inte skett. Långt därifrån.

ANders Hasselbohm

Faktum är att polisöversten Eugene De Kock, dömd till ett långt fängelsestraff i Sydafrika som ansvarig för mängder av mord i apartheids namn, har pekat ut toppspionen Craig Williamson som ansvarig för mordet Olof Palme.

Eugene De Kock har hittills inte beslagits med osanningar. Han har dessutom vittnat om att Craig Williamson "hatade" Sverige för det svenska motståndet mot apartheid.

Dessutom var den dåvarande sydafrikanska säkerhetstjänstens agenter mycket väl medvetna om att deras huvuduppgift var att försvaga och i vissa fall oskadliggöra regimens motståndare, inte sällan genom att mörda dem.

Den verksamheten sanktionerades också i vart fall av stora delar av Sydafrikas dåvarande högsta politiska ledning.

John Adam utgjorde en del av denna säkerhetstjänsts smutsiga hantering. Han hade ett viktigt ansvarsområde - Europa.

Han sändes hit av Craig Williamson, som bland annat genom Sanningskommissionens arbete, har konstaterats vara skydlig till att ha organiserat rader av brott, bland dem mord.

John Adams rapportering om regimmotståndare i Europa var inte heller så oskyldig, som den kanske i efterhand kan te sig i en rapport på ett papper.

I de dokument jag har rapporterar han till exempel till sina chefer i Sydafrika om var ANC:s toppfolk i London bodde, hur dörrarna till deras bostäder och kontor var beskaffade, vilken väg de normalt tog sig till exempelvis ANC:s kontor, vilken t-baneuppgång de gick upp eller ner i - och om de hade livvakt.

John Adam var väl medveten om att dessa uppgifter - vid behov - kunde användas för inbrott, bombattentat eller mord.

I flera år hade John Adam tjänstgjort i de beryktade, hårdföra Koevoet-styrkorna i Namibia. Det var därifrån han 1983 värvades till Sydafrikas Special Branch, säkerhetstjänsten.

1986 tillhörde Craig Williamson, i vart fall formellt, den ännu hemligare militära underrättelsetjänsten, MI.

Högste MI-chefen själv for för övrigt ofta på besök till just Bryssel när John Adam fanns där.

Sanningen är också, trots att namnet på svenska är Sanningskommissionen - The Truth and Reconciliation Commission - att huvudsyftet med dess arbete är försoning.

Erkända sanningar från tiden då svarta och vita bekämpade varandra ska bidra till en läkningsprocess i landet.

Därför talas det ganska tyst om den tidigare regimens aktioner uppe i Europa. Dessa är känsliga.

De kan påverka det nuvarande Sydafrikas förhållande till främmande makt. Därför att främmande makters säkerhets- och underrättelsetjänsters samarbete med apartheidregimens hemliga tjänster då kan avslöjas.

- Du skulle tappa både öron och ögon om du visste vilka sanningar jag i, inte i sanningens utan just försoningens, namn har varit med om att begrava under mitt arbete för Sanningskommissionen, har en sydafrikan som är knuten till kommissionen sagt till mig.

Frene Ginwala, i dag talman i Sydafrikas parlament, under tiden i exil operationsansvarig under ANC-ledaren Oliver Tambo i London, har sagt till mig:

- Vi tror alla att det var personer från Sydafrika som mördade Olof Palme!

Det har i Sverige sagts att Olof Palmes mördare omöjligen i förväg kan ha känt till att han skulle gå på bio just på mordkvällen.

Av John Adams rapporter från Europa kan man dra slutsatsen att sådant är struntprat. En mäktig stats hemliga tjänster klarar nästan vad som helst.

John Adams dokumentation visar att Sydafrika via sitt agentnät avlyssnade telefoner, buggade hem och kontor och lyckades kartlägga i stort sett vem som helst.

Inne på ANC:s kontor i London kunde agenter montera dolda mikrofoner, trots att ANC-topparna ständigt var på sin vakt - de befann sig ju i krig med regimen i Sydafrika.

I Sverige kunde statsministern gå på bio utan uppsikt.

I vart fall av svensk polis.

Anders Hasselbohm ([email protected])

ARTIKELN HANDLAR OM