Uppdraget till spionchefen

Sydafrikas agentchef fick ett hemligt brev – bara tre veckor före mordet på Olof Palme

1 av 2
Thabo Mbeki, i dag Sydafrikas president, fanns på plats i Folkets hus den 21 februari 1986.
NYHETER

Den 5 februari 1986 skickade apartheidregimens säkerhetstjänst i Sydafrika ett brev till sin agentchef i Europa, kapten John S Adam i Bryssel, med följande uppdrag:

”...introducera oss för den person som befinner sig i positionen att göra nödvändiga bedömningar gällande genomförandet”.

Säkerhetstjänsten ”accepterar de kostnader som diskuterats”.

23 dagar senare mördades Olof Palme.

I brevet, från ett täckföretag med boxadress i Sandton, Johannesburg, sägs att man önskar expandera sina ”träningsoperationer” till Europa. John Adams chefer vill ha besked om vilket ”system”, som är lämpligt för ”ett speciellt land eller situation”.

John Adam hade, när han mottog det kryptiska brevet från sina överordnade i säkerhetstjänsten, just besökt Sydafrika över jul- och nyårshelgen.

Den tidigare kontakt det i brevet hänvisas till har man därför haft gott om tid att tala med John Adam om i enrum. Han kunde därför veta exakt vad man senare i förtäckta ord meddelade.

Vilket land handlar det om?

I John Adams egen dokumentation från tiden som agentchef i Europa 1984–1987 används just detta täckföretag bara denna enda gång för kommunikation med honom.

Vilket europeiskt land åsyftade apartheidregimen i Sydafrika i sitt brev?

Vilken person? Vilken åtgärd?

Den 21 februari 1986, bara 16 dagar efter det att brevet skickats, samlades apartheidmotståndare från hela världen i Folkets hus i Stockholm för att ge sitt stöd till den svarta befrielserörelsen ANC.

700 organisationer var representerade vid folkriksdagen mot apartheid.

Fackförbund, folkrörelser, kyrkliga samfund.

Här fanns FN:s biträdande generalsekreterare, här fanns Thabo Mbeki, nu Sydafrikas president.

Men här fanns framför allt ANC-ledaren Oliver Tambo (Nelson Mandela hölls ännu fängslad på Robben Island) och Olof Palme. De satt sida vid sida i Folkets hus.

Svuren fiende till apartheid

Olof Palme var en svuren fiende till apartheid. Han hade inte bara inflytande som Sveriges statsminister. Han hade ytterligare makt i samverkan med socialistiska ledare i andra länder. Palme åtnjöt dessutom ett mycket starkt stöd i tredje världen.

Han hade några veckor tidigare hållit ett brandtal vid den stora tv-sända ANC-galan på Scandinavium i Göteborg där Sveriges artistelit ställde upp i kampen mot apartheid: Marie Fredriksson, Eva Dahlgren, Tommy Körberg, Joakim Thåström, Per Gessle, Tomas Ledin, Mats Ronander, Mikael Wiehe, Robert Broberg.

Nu stod han i talarstolen i Folkets hus och sa:

– Trycket mot Sydafrikas regim måste öka. Det måste göras klart för minoritetsregimen att man saknar varje stöd i omvärlden.

– Apartheid och regimens försvar mot systemet utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet.

Olof Palme sa också att han politiskt skulle verka för en ännu hårdare sanktionspolitik mot Sydafrika, med fler deltagande länder.

Kännare på plats noterade också, att där i Folkets hus skedde någonting mycket anmärkningsvärt. Det gällde Olof Palmes sätt att hälsa på och behandla Oliver Tambo. Det påminde om mottagandet av en regeringschef. Vissa frågade sig om Olof Palme var på gång att skänka Sydafrikas svarta och ANC legitimitet i kampen för självbestämmande genom att erkänna en sydafrikansk regering i exil.

Sju dagar senare mördades Olof Palme på Sveavägen i Stockholm

Anders Hasselbohm ([email protected])