- Domen är en skandal

Quick fälldes för mordet på Johan - trots föräldrarnas tvivel

NYHETER

Tingsrätten anser det vara ställt utom varje tvivel att Thomas Quick mördade Johan Asplund i Sundsvall 1980.

Föräldrarna borde känna tillfredsställelse - de får nu 300 000 i skadestånd - men är upprörda.

- Det finns inga andra ord än skandal, säger pappan Björn Asplund.

Foto: URBAN ANDERSSON
Thomas Quick.

Johans föräldrar tror inte att Thomas Quick är den skyldige. Under rättegången har de därför gjort allt för att få domstolen att beakta de svaga punkterna i åklagarens beskrivning. De har hoppats att Quick skulle frias.

- Men rättens ledamöter har konsekvent bortsett från alla tvivel vi har fört in i processen. Exempelvis att Quick knappast hade några möjligheter att ta sig till Sundsvall från Falun, säger Björn Asplund.

Han anser att domen har stora logiska brister och pekar bland annat på tingsrättens bedömning:

"Inledningsvis konstaterar tingsrätten att det inte finns någon teknisk bevisning som binder Quick till Sundsvall vid tiden för brottet och det finns heller ingen utredning som fastställer vad som hänt med Johan Asplund."

- Ändå dömer man Quick för mord på Johan och finner att det är ställt utom varje rimligt tvivel. Det är häpnadsväckande, säger Björn Asplund.

- Dessutom hänvisar rätten till tidigare domar och att det där framgått att Quick färdats långa sträckor i bil. Men detta är inte processmaterial. Domstolen ska ju bara ta hänsyn till vad som sägs under huvudförhandlingen. Så det ligger nära till hands att tro att det också föreligger formella fel.

Kan överklaga - trots att de vunnit

- Nu ska vi konsultera experter på området och undersöka möjligheterna för en omprövning.

Christian Diesen, t f professor i processrätt vid Stockholms universitet, anser att föräldrarna har en möjlighet att överklaga trots att de "vunnit" målet:

- Huruvida det sedan kan prövas i hovrätten eller inte är såvitt jag förstår avhängigt av två faktorer: för det första att de inte längre biträder åtalet och för det andra kan det eventuellt krävas att det tillkommit någon omständighet som gör att domen bör sättas i tvivelsmål.

I domen som avkunnades i går anser Sundsvalls tingsrätt att Quick lämnat uppgifter som stödjer hans påstående att han befunnit sig i Bosvedjan den 7 november 1980 då Johan Asp-lund försvann. Han har också beskrivit särskilda kännetecken på Johans kropp.

Thomas Quick, 51, döms till fortsatt rättspsykiatrisk vård och att betala 300 000 kronor i skadestånd till Johans föräldrar.

Detta har hänt

Anders Johansson